PARTIET FÖR EN VÄRDIG ÅLDERDOM
Respekt för erfarenhet, samt sänkta pensionärsskatter


Människor har blivit rädda för att bli gamla. Oroliga för att inte kunna leva på pensionen. Oroliga för vården på ålderns höst. Rädda för att ingen ska bry sig. Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på värdet av äldre människor. Vi sverigedemokrater vill stärka de äldres status i samhället. Pensionärsskatten måste sänkas, de lägst betalda pensionärerna måste få det bättre och äldreomsorgen måste stärkas.


Våra förslag:
Sänkt pensionärsskatt och höjda garantipensioner
Värdera äldres erfarenhet högre i arbetslivet
Vällagad och lokalproducerad näringsrik mat inom äldreomsorgen