Svar till NSD

Detta genmäle publicerades i NSD den 10 juni:

Sverigedemokraternas valkampanjmöten i både Piteå och Luleå den 8 juni saboterades genom organiserat oljud, av en stor skara aggressiva antidemokrater. Varifrån kommer detta hat, hur har man kunnat få för sig att detta är ett acceptabelt beteende?

Svaret ges på sätt och vis i ledaren för Norrländska Social-Demokraten dagen därpå, där Lotta Grönings enda invändning mot mötessabotaget är att det kanske var otaktiskt. Principiellt hade hon inga invändningar!

Bakom hatet ligger också den nidbild av Sverigedemokraterna som under många år odlats av media. Grönings avslutande ord var en maning till deltagande i "kampen mot fördomar". Ett tydligare exempel på utbredda fördomar, dvs förutfattade meningar utan stöd i verkligheten, är föreställningarna om oss sverigedemokrater.

I själva verket finns det inte ett enda exempel på att SD försökt sabotera möten för meningsmotståndare. Vid partiets riksårsmöte i år antogs ett uttalande som ytterligare understryker denna demokratiska hållning: "Yttrandefrihet finns inte, om den inte finns för meningsmotståndare." I SD:s partistyrelse sitter f.ö. många som tidigare varit aktiva inom riksdagspartierna - Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Moderaterna.

Vissa fördomar är kanske i viss utsträckning ofrånkomliga, så länge man inte har tillräcklig kunskap i en fråga. Allvarligare blir det när man "med näbbar och klor" slår vakt om sina fördomar, när man vägrar att ta del av vad andra har att säga. Värst av allt blir det när man även försöker beröva andra medborgare möjligheten av att ta del av olika budskap, när man ger sig själv rätten att agera förmyndare över vanliga svenskar.

Vidare: SD-radions "intervju med Gudrun Schyman" har Lotta Gröning uppenbarligen fått om bakfoten. Efter programmet klargjorde vår medlem Anna Hagwall (själv invandrare, från Ungern) inför lyssnarna att det var en fejkad intervju. Den var ett skämt, men med en politisk poäng: när TV gör "dokumentärer" om oss sverigedemokrater använder man just denna metod. Man klipper och klistrar. Skillnaden är att TV inte klargör för tittarna att det är fejk, inte heller låter man SD får in något genmäle.

Med sådana metoder kan vilken som helst organisation monstrifieras. I vårt grannland Danmark, som haft bara en hälften så stor invandring som Sverige, stöder nu 80% av ledamöterna - inklusive socialdemokraterna! - regeringens restriktiva linje i invandrings- och flyktingpolitiken. En linje som sammanfaller väl med Sverigedemokraternas.

Slutligen: Gröning citerar mig som att ha sagt "Vi är ett land, ett folk". Så skulle jag inte formulera saken, däremot har jag sagt "Varje folk har rätten till ett eget land!" Detta gäller t ex vietnameser och palestinier, men även svenskar. Denna ståndpunkt utesluter inte en viss invandring, men den måste ske på ett sådant sätt att de invandrades barn själva kan uppleva sig som svenskar.

Annars är det fråga om ett allvarligt misslyckande. Där är vi nu, och detta borde kunna få diskuteras på ett anständigt sätt.

Jan Milld,

partisekreterare för Sverigedemokraterna