Måluppfyllelse?

I Finanstidningen har flera kolumnister tagit upp Göran Perssons stora konferens i Stockholm om Förintelsen.


I Finanstidningen skrev också Svante Folin den 25/1:

"Nazismens ogärningar - cirka 20 miljoner offer - är väl kända och avskydda. Dokumentation och information har nästan uteslutande fokuserats på den judiska förintelsen. Slakten på miljontals ukrainare, ryssar med fler är föga känd. ... Lenin, Stalin, Mao och Pol Pot skapade en likpyramid av 100 miljoner klassfiender..."

"AV NÅGON ANLEDNING anses det gräsligare att likvideras på grund av etnisk än av social, religiös eller intellektuell tillhörighet", skriver Folin, och konstaterar att det enligt FN-definitionen på folkmord ägt rum tre sådana under 1900-talet. Det första var då 3,5 miljoner armenier slaktades av turkar 1915-22, det senaste då "en miljon tutsier och moderata hutuer hackades i bitar inför världssamfundet våren 1994".

Folin fortsätter:

"Alla är lika inför döden. Men det gäller inte dem som aspirerar på en plats i de ihågkomna dödas Pantheon. Dit kommer man om man sponsras av mäktiga intressegrupper med kontroll över amerikansk massmedia, som kan väsnas tillräckligt för att bryta igenom informationsbruset. Inom offrens hierarki är judarna martyrerna framför andra. Det anses till och med hädiskt att jämföra Förintelsen - Holocaust - Shoa - med andra massakrer."

"I Hollywood talar man sedan länge ogenerat om Shoa Business och på polska lyxhotell erbjuds dollarturister 'the holocaust experience'. I amerikansk bokhandel finner man numera förintelselitteraturen under rubriken 'Religion'. Göran Perssons enda framgångsrika PR-satsning, 50-miljonersprojektet Levande historia, kulminerar nu i en internationell jättekonferens..."


Axel Odelberg i Finanstidningen den 29/1 -00:

"Det uttalade syftet med denna internationella förintelsemässa känner vi alla. Det handlar om att inte glömma. Minnet av Hitlers mord på sex miljoner judar, krymplingar, bögar och zigenare, ska konserveras och etsas in i mänsklighetens medvetande på det att något liknande aldrig må upprepas.

Det är i högsta grad ett hedervärt syfte och i den mån som handlingar ska bedömas efter den uttalade avsikten är pasor Perssons initiativ värt högsta betyg. Erfarenheten ger dock orsak till viss pessimism beträffande måluppfyllelsen. Förintelsen har inte fallit i glömska vid något tillfälle under den tid som gått sedan den orkestrerades av Hitler. Ändå har åtskilliga evenemang av liknande karaktär ägt rum på olika håll i världen: i Sovjet, i Kina, i Kambodja, i Irak, i Chile, i Biafra, i Burundi och på Balkan för att nämna de mest flagranta exemplen.

FRÅGETECKEN ALLTSÅ för konferensens effektivitet."

I varje fall om dess enda syfte var det uttalade, fortsätter Odelberg:

"Men det kanske finns andra, outtalade avsikter där måluppfyllelsen varit mer otvetydig och omedelbar. Vad har konferensen fört med sig av fördelar för initiativtagaren?

Jo, pastor Persson har fått uppträda som huvudrollsinnehavare på den internationella mediascenen omgiven av några av världens främsta politiker och Sverige har vunnit stor och uppskattad publicitet i utländska medier.

Av Hitlers 55 år gamla folkmord har blivit en inträdebiljett som rätt utnyttjad ger plats i varje televiserad nyhetsshow i världen."

Vad Odelberg skriver om positiv publicitet bekräftas av vad Aftonbladet skriver på nyhetsplats den 2/2 -00:

"På kort tid har världsledande tidningar som New York Times, Financial Times och Newsweek haft stort upplagda artiklar om Sverige. Och design- och trendtidningen Wallpaper har varit fixerad vid Stockholm.

Borta är svartmålandet. Fram träder istället en bild av ett 'ungdomligt Klondyke' där Stockholm utpekas som Europas internethuvudstad.

Vad betyder en sådan ny bild av Sverige?

- Det går inte att mäta i pengar. Det är ofantligt värdefullt för Sverige att förknippas med adjektiv som dynamiskt, kreativt, ungt, smakfullt och djärvt, säger Leif Pagrotsky."


  Startsidan, Jan Millds hemsida