USA-koppling 1

På min mammas sida har jag släktingar genom hennes två äldre halvsystrar (de hade samma mamma), Gerda och Thora, som utvandrade till USA 1910 respektive 1907.

Systrarna ingick i den stora svenska emigrationen till USA mellan 1820 och 1930 - då över en miljon svenskar utvandrade till Amerika.

Man lämnade i ett land som 1850 hade 3,5 miljoner invånare. Kring år 1910 levde var femte svensk i USA! Svenskarna sökte sig huvudsakligen till de norra delarna av USA, särskilt Mellanvästern.

Gerda och Thora slog sig ned i norra Illinois, i staden Rockford, inte långt från Chicago. År 1900 levde inte mindre än 150.000 svenskar i Chicago - fler än i Göteborg vid den tidpunkten. Ännu på 1960-talet hade en tredjedel av Rockfords invånare svensk bakgrund.

De två systrarna kom från norra Öland.

Från inget annat landskap i Sverige har en så stor andel av invånarna emigrerat till USA, som från just Öland, med mindre än 40.000 invånare. Fram till år 1930 lämnade så mycket som 18.000 unga ölänningar sin ö!

Från ingen annan öländsk socken var utvandringen proportionellt större än från den fattiga Källa socken - från vilken Gerda och Thora kom.

Till dem som utvandrade hörde även min mammas båda bröder, Janne och Filip. I likhet med så många andra svensk-amerikaner återvände de dock till Sverige efter kraschen på Wall Street 1929 - då kunde de inte längre försörja sig själva i USA.


Både Gerda och Thora gifte de sig med svenskar eller svenskättlinga r- Oskar respektive Ed. Oskar var från norra Öland, Ed var från Minnesota.

Oscar och Gerda, Thora och Ed.

Båda familjerna fick barn.

Gerda och Oskar fick Dorothy.

Dorothy gifte sig sedan med Art, som också hade svensk bakgrund - hans föräldrar kom från Småland. De fick två barn: Jill och Jack.

Jill har gift sig 1967 med Glenn. De har en son, Tom.


Tillbaka till Thora och Ed. De fick dottern Leona.

Leona fick flickorna Diane och Pam.

Diane har också gift sig, och fått två flickor, Becky och Vicky.

Båda är nu gifta. Vicky har fått två söner. Becky en dotter, Abigail, som börjat spela fotboll. Kanske en kommande stjärna i USA:s damlandslag?

Jan Milld


  Startsidan, Jan Millds hemsida