Amerikansk vardag

En paradox förefaller mig slående i det amerikanska samhället.

Å ena sidan är det väl känt att USA är ett teknologiskt ledande land i världen. Det är också påtagligt i den amerikanska vardagen, hur man är effektiva i att organisera saker. Min far kunde predika intill leda hur man gjorde i USA, hur allting fungerade så mycket bättre än i Sverige, men faktum är att det låg mycket i vad han sade.

Å andra sidan håller man inte bara (som ett av få länder i världen) fast vid Farhenheitgrader för temperaturmätning, man tyr sig överhuvudtaget till gamla måttsystem. Längd mäts således inte i meter och centimeter, i kilometer och mil, som vi gör i Europa. Inte heller mäter man vikt i gram och kilo.

Bekant är också att USA är ett bilsamhälle. Särskilt tydligt blev detta i en liten ort som Brevard: där fanns inte en enda busslinje, ingensomhelst kollektivtrafik. Inte heller fanns där några cykelbanor, det vore farligt att försöka ta sig fram på cykel. Några gångtrafikanter syntes heller inte till. Det var bara bilen som gällde!

Sport intresserat amerikanrna mycket, det framgår av utbudet i TV-kanalerna. Det handlar då bara om spel som vi inte har i Europa: baseball och s.k. "futball" (ej att förväxla med vår fotboll, som på engelska heter soccer ball). Trots att USA i fotboll på damsidan har ett lag i absolut världsklass stötte vi på amerikaner som inte visste vad fotboll är, som inte hört talas om ett sådant spel.

Vänlighet och omtänksamhet är ett genomgående intryck från den amerikanska vardagen. I snabbköpskassorna plockar kassörskorna i varorna i kassar, när de så hinner, och avslutar med ett "Ha en bra dag!". När vi var ett sällskap på en restaurang och en av oss tog bild på de övriga reste sig en man från bordet bredvid och erbjöd sig att ta bild, så vi att alla kunde komma med på samma bild.

Jag tänker också på de tilfällen då man drabbats av elabrott i New York. Detta har skett 1965, 1977 och 2003. Åtminstone vid de senaste tillfället var uppenbart hur civliserat stadens invånare uppträdde. Möjligheterna fanns där att rensa affärer, men inga tendenser till stölder förekom, enligt den information som minns mig ha fått.

Under ytan ligger dock och pyr en dissonans i det amerikanska samhället. Motsättningarna kring framförallt kriget i Irak delar nationen i två delar, och är så skarpa att människor har svårt att prata med varandra om det.

Jan Milld


  Startsidan, Jan Millds hemsida