Irakkriget

Det nu pågående Irakkriget, liksom det även pågående kriget i Afghanistan, är ju inte USA:s första krig på främmande mark. Till skillnad från invasionerna av Grenada och Panama och till skillnad från flygbombandet av Serbien betingar dock Irakkriget ett högt pris för USA - både i människoliv och i dollar.

Föga överraskande är det därför en fråga som splittrar den amerikanska nationen. Alltfler amerikaner ifrågasätter dessa krig, i varje fall det i Irak.

Från början var motivet kopplat till WTC-attentaten den 11 september 2001. Saddam Hussein gjordes delansvarig för det inträffade, han förutsattes ha kopplingar till Bin Laden och Al Quaida.

• Målet med kriget uppgavs vara att "bekämpa terrorism".

I Saddam Hussein hade dock - hur vidrig skurk han än var - inget med terrordådet mot WTC att göra. I själva verket slog han skoningslöst ned varje form av oppositon i Irak. Han ville inte dela makt med någon - ej heller med Bin Laden. Så länge Saddam Hussein satt vid makten kunde Al Quaida inte agera i Irak.

Effekten av USA:s närvaro i Irak har inte blivit att terrorismen trängts tillbaka - tvärtom! Just denna amerikanska närvaro har underlättat rekryteringen av nya terrorister - den har varit som att hälla fotogen på en brasa.

• Ett annat motiv som anfördes för invasionen var förekomsten av massförstörelsevapen i Irak. Efter invasionen kunde inga sådana påträffas. Det tyder på att några sådana heller inte fanns där när USA:s makthavare tog beslutet om sin invasion.

• Ett tredje motiv som anförts har varit att Saddam Hussein var en skurk (förvisso sant!) och att man skulle ge demokrati åt det irakiska folket (eller de olika folken i Irak). Demokrati är dock något som måste växa fram underifrån, det kan inte tryckas på utifrån.

Vore USA verkligen intresserat av demokrati i Irak, då kunde man ha gripit tillfället efter besegrandet av Saddam Husseins armé i Kuwaitkriget 1991. Då gjorde befolkningen i såväl södra som norra Irak uppror. Det skulle därvid ha räckt med att USA, under den dåvarande president George Bush d.ä., hindrat Saddam Hussein att röra sig med stridsflyg och helikoptrar i luftrummet, så skulle dessa uppror förmodligen ha lyckats. Men så skedde inte - president Bush senior lät Hussein ostörd krossa dessa folkliga uppror.

Vore USA:s makthavare ärligt intresserade av att befria andra folk från förtryck, då kunde man ha givit sig på Robert Mugabe i Zimbabwe, som drivit sitt land i ruin och tvingat miljoner zambier på flykt. Ett välriktat skott kunde där ha räckt, så skulle den i Zimbabwe existerande oppositionen ha kunnat driva fram en utveckling i riktning mot demokrati.

Men i Zimbabwe har inga stora oljefyndigheter upptäckts...

Jan Milld


  Startsidan, Jan Millds hemsida