Massinvandringen

1924 stängdes Ellis Island, samtidigt som en restriktivare invandringspolitik började tillämpas i USA. Från varje land tilläts bara en viss kvot av invandare få uppehållstillstånd i USA. Invandringen minskade således drastiskt.

1965 upphävdes detta beslut och invandring till USA gjordes lättare. Till följd av detta har invandringen ökat i stort sett varje år, och uppgår nu till över en miljon om året. Så hög har den aldrig tidigare varit i USA:s historia, vilket framgår av nedanstående diagram:

Huvuddelen av denna invandring kommer från Latinamerika och har gjort att spanskan nu alltmer etablerat sig som ett andra språk USA. I flygplanen syns anslag på dels engelska, dels spanska.

Utöver den legala invandringen sker en omfattande illegal invandring, framförallt över den mexikanska gränsen.

År 2007 beräknas10-12 miljoner illegala invandrare finnas i USA. President Bush vill ge dem "amnesti", dvs uppehållstillstånd. Detta är ytterligare en fråga som splittrar det republikanska partiet.

Mina släktingar - tillhöriga en väl etablerad medelklass - föreföll betrakta den pågående massinvandringen som ganska problemfri. Många av dem som invandrar utför ju väl behövda arbetsinsatser, vanligen till låga löner.

Släktingarna stödde uppenbarligen tanken på en amnesti för illegala invandrare. Ett argument som anfördes var att de som begår brott i dagens läge ofta släpps av polisen, eftersom de inte har några id-handlingar.

Tidigare invandrare fick svära trohet till den amerikanska flaggan.

 

Men hur är det med de nya invandrarna: Betraktar de sig själva som amerikaner? Med vilken flagga har de sin främsta lojalitet?

Jan Milld

 


 

  Startsidan, Jan Millds hemsida