Staden New York

Sedan 1625 fanns en bosättning på nedre Manhattan, av holländare. De hade köpt ön av indianerna och kallade den Nya Amsterdam.

1664 tog engelsmännen över, och staden fick namnet New York.

 

New York City har idag 7 miljoner invånare. Hela storstadsområdet - inkluderande norra New Jersey och Long Island i öster - har nära 17 miljoner invånare.

Staden består av fem stadsdelar: Manhatten (blått), Brooklyn (gult), Bronx (rött), Queens (ljusbrunt) och Staten Island (lila).

Manhattan omges av Hudsonfloden i väster och East river i öster. På andra sidan Hudsonfloden ligger Jersey City. I inloppet till New York ligger tre öar: Governors Island, Ellis Island och den mindre Liberty Island, med frihetsgudinnan.

Manhattan förbinds med Jersey city genom bl.a. två tunnlar: Holland tunnel och Lincoln tunnel norr därom. Tunnlar går även österut, liksom ett antal broar. Brooklyn och Staten Island förbinds också med en bro, över inloppet.

Storstadsområdet har tre flygplatser: La Guardia, Kennedy och Newark.

New Yorks tunnelbanenät har en längd av 37 mil och omfattar 480 stationer.

Den första bron som byggdes över East river var Brooklyn bridge, ett ingenjörsmässigt underverk på sin tid! När den stod färdig 1883, efter fjorton års arbete, var det världens längsta hängbro.


Den första skyskrapan i New York kan sägas vara Woolworth Building, på 60 våningar och 241 meter hög.(vänstra bilen). Den stod klar 1913 och var världens högsta byggnad, under 17 år.

1930 tillkom Trump Building, 40 Wallt Street på 70 våningar och 283 meter hög.

Senare samma år färdigställdes även Chrysler Building på 77 våningar och 319 meter hög.

Året därpå var Empire Stat Building klar, med 102 våningar och 381 meter hög. Denna är idag New Yorks högsta byggnad.

1972 tillkom World Trade Center, på 417 meter, som sedan var stadens högsta byggnad fram till dess förstörelse år 2001.

(USA:s högsta byggnad, sedan dess tillkomst 1973, är dock Sears Tower i Chicago, på 442 meter.)

 

Miljöproblemen i denna stora stad är uppenbara. Den myckna biltrafiken gör att man på avstånd kan se likt ett gasmoln över Manhattan.

Till detta kommer ett annat miljöproblem, möjligen ganska unikt för just New York (jag har inte noterat hur man har det i andra amerikanska storstäder) är sophanteringen.

Då man inte har några soputrymmen läggs sopsäckarna några kvällar varje vecka på gatan. I väntan på hämtningen nästföljande morgon bildar de stinkande högar på trottoarerna.

 

Staden består dock inte bara av gator och trafik. På Manhattan finns den stora Central Park, i Brooklyn finns också en större park.

Vid kusten, på Long Island, finns nöjesområdet Conney Island:

På Conney Island finns också ett stort, välutformat och spännande aqvarium.

Nationsflaggan har en helt annan plats i USA än vad den har i Sverige. Än mer har detta märkts efter WTC-attentatet, i varje fall i New York.

Överallt finns den - "stars and stripes" - närvarande i stadsbilden: på bussar och tunnelbanevagnar, på hjälmarna hos dem som arbetar vid Ground Zero samt på husfasader och broar.

 

Jan Milld


 

  Startsidan, Jan Millds hemsida