Frågor om brottslighet

Västerhaninge, den 11.10.2000.

Till
Jan Ahlberg
Brå

Hej!

Ända sedan 1950 har, varje decennium, siffran för antalet anmälda brott (samtliga brott) ökat. Så inträffar detta att under 90-talet upphör ökningen, det sker snarare en viss minskning. Hur förklara detta?

Har ni på Brå några teorier kring detta?

Jag skulle också vilja stämma av med dig mina egna spontana funderingar, för att få höra din kommentar:

Samtidigt med den allmänna minskningen har vissa typer av brott fortsatt att öka, även under 90-talet. Det gäller t ex rån och misshandel. Det måste alltså vara vissa andra typer av brott som klart har minskat (beträffande anmälningar). Totalt dominerar stöldbrott, en minskning där skulle alltså ge stort utslag.

Samtidigt vet vi att uppklarningsprocenten minskat påtagligt, från totalt ca 50% år 1950 till ca 17% under 90-talet. När det gäller t ex cykelstölder är den nere i 2%.

Kan det då inte vara en rimlig föklaring, att man helt enkelt anmäler i mindre omfattning nu än tidigare?

Är det så att en samvariation kan noteras mellan å ena sidan sjunkande eller låg uppklarningsprocent, å andra sidan sjunkande siffror för anmälda brott?

I så fall skulle antalet faktiska brott kunna ha fortsatt att öka, trots att antalet anmälda brott minskat. Ser du stöd för ett antagande om att så faktiskt kan vara fallet?

Vänliga hälsningar

Jan Milld Detta brev är fortfarande obesvarat


  Startsidan, Jan Millds hemsida