Svar från Eva Hamilton

Nytt brev till Eva Hamilton


Policyfråga

Till

Eva Hamilton, SVT

den 2 december 2008:

För några veckor sedan avlägsnades 25 av mina filmer från Youtube, i samtliga fall filmer som kritiskt granskade inslag i SVT-programmen "Debatt" eller "Agenda". Som skäl angavs upphovsrätt.

Från en bolagsjurist på SVT har jag sedan fått veta att det rör en "policyfråga" från SVT:s sida. Beslutet har alltså tagits antingen på respektive programredaktion eller från SVT centralt.

Jag skulle gärna vilja veta vilketdera som är fallet!

 

Nedan bifogas det brev (ännu obesvarat) som jag förra veckan sände till Janne Josefsson på "Debatt". Som där framgår tillämpar SVT en inkonsekvent praxis beträffande upphovsrätt:

• Å ena sidan låter ni Youtubefilmer med långa och okommenterade klipp passera,

• å andra sidan slår ni ned på mina filmer, där jag i anslutning till mina egna kommentarer har korta klipp.

Bolagsjuristen meddelade att ingen nedre gräns finns för längden på klipp. Även om jag skulle begränsa mig till att citera en ljud/bild-sekvens på bara 5 sekunder kan det anses bryta mot upphovsrätten. Avgörandet sker från fall till fall.
Man gav mig rådet att anlita en jurist.

Det har jag självfallet inga ekonomiska möjligheter till - det rör sig om ett i grunden helt ideellt arbete, med små eller inga materiella resurser. På den "planhalvan" kan jag inte ta någon strid med en koloss som SVT.

Eftersom Youtube klargjort att nya "överträdelser av upphovsrätten" kan leda till att jag helt stängs av från Youtube vågar jag här inte ta några risker. Således tvingas jag helt avstå från vidare kritik av SVT, där det för tittarna kan framgå vad jag helt konkret kritiserar.

 

SVT kallar sig själv "Fri Television". Vad ni då syftar på är att de som gör TV-programmen har friheten att kritiskt granska olika makthavare i samhället.

Men exemplet med mina borttagna filmer åskådliggör ju hur Sveriges Television samtidigt själv är en makthavare!

Är det då inte rimligt att andra kan kritiskt granska SVT?

Jan Milld


Svar från Eva Hamilton:

Med utgångspunkten att SVT värnar sitt upphovsrättsligt skyddade material - samt berörda upphovsmän och deras ideella rätt - agerar SVT för att få kränkande nyttjanden av SVT-material att upphöra.

Det gäller för Youtube, såväl som för kränkande nyttjanden på andra webbplatser. Vi har gjort bedömningen att det med denna utgångspunkt funnits skäl för oss att inskrida mot dina nu aktuella nyttjanden av SVT-material.

Med vänlig hälsning
Eva Hamilton
VD


Till
eva.hamilton@svt.se

Kontentan i ditt svar är att SVT ogillar den kritik av programinslag som jag fört fram i mina filmer. Då tar ni till de maktmedel som står till ert förfogande, nämligen hävdande av upphovsrätt, i kombination med jurister och ekonomiska resurser.

Nyckelbegreppet i sammanhanget är "kränkande nyttjanden".

Det liggger ju i den fria debattens natur att människor kan kritiseras. Många upplever kanske kritik som obehagligt, men det är ett pris som vi måste vara beredda att betala för att få leva i en demokrati.

Till en viss gräns! Inslag i SVT-programmet "Debatt" har, menar jag, mer än en gång passerat den gränsen. Som nyligen behandlingen av Carl Hamilton, vilken hade starka inslag av vuxenmobbing.

Det är vad jag ville få fram i min film om detta programinslag - i någon mån för att försöka utgöra en motvikt och ge en upprättelse åt mobbingoffret, i någon mån för att försöka få denna programredaktion att besinna sig.

Samtidigt vill jag hjälpa mina tittare att bli propagandaresistenta, genom att tydliggöra SVT-programmets metoder.

Tyvärr väljer man att bara gasa på, uppenbarligen med stöd från SVT:s högsta ledning.

Jag siktar nu till omarbeta mina filmer, för att SVT inte ska kunna komma åt mig med svepskäl om upphovsrätt.

Mycket kommer naturligtvis då att gå förlorat - pauseringar och tonfall, minspel och skratt - men den intresserade tittaren kommer ändå att kunna bilda sig en uppfattning om vad det är som SVT betraktar som så "kränkande".

mvh
Jan Milld


 Se vidare:

Nekat av "Fri Television"

Svar från bolagsjurist på SVT