3. Nicosia - delad stad

 

Sedan inbördeskriget är ju Cypern en delad ö.

Efter Turkiets ingripande 1974 går en gränslinje med buffertzon tvärs över ön, som ger turkcyprioterna ca en tredjedel av ytan, i norr.

Denna gränslinje - ”gröna linjen” - skär tvärsigenom huvudstaden Nicosia, som även kallas Lefkosia. Den enda större stad på Cypern som inte ligger vid kusten.

Nicosias folkmängd ligger kring 300.000, varav drygt 200.000 bor i den södra delen av staden.

Som alltjämt delad stad är Nicosia världsunik.

Berlin blev ju helt delad med den mur som uppfördes 1961, en delning som sedan bestod i 28 år, fram till 1989.

Jerusalem delas med staten Israels tillkomst 1948. I en bemärkelse upphörde den delningen 1967, med sexdagarskriget. Men ur palestinskt perspektiv blir ju denna ockupation ingen lösning.

Men Nicosia är alltjämt delat. En delning som nu har varat i 44 år.

 

Som framgår av bilden ovan finns fortfarande en massiv blockering mellan stadshalvorna.

Sedan några år är det dock möjligt att korsa den gröna linjen. På åtminstone ett ställe till fots, på ett annat ställe med bil.

På båda sidor om linjen görs passkontroller av dem som vill passera, och passagen blir registrerad.

Bilderna här är från gågatan Lideras mitt i centrum.

 

 


Jan Millds hemsida