Taxi-samtal

Den taxiförare som körde oss från checkpoint till vårt boende i Nicosia var ju allmänt alert. Han löste det problem som uppstått genom att vi hade fått tag i en felaktig adress.

I övrigt var han en man med bestämda åsikter. Turkar eller turkcyprioter ogillade han med eftertryck. Tydligen tillhörde han dem som ansåg att hela Cypern skulle styras av greker.

Där argumenterade inte vi, noterade bara hans hållning.


Annorlunda blev det när vi kom in på situationen i Sverige. Där hade han genom vänner och bekanta fått intrycket att Sverige fortfarande var ett väl fungerande samhälle, något av ett drömland i de flesta avseenden. Hans föreställning om Sverige verkade släpa efter, han såg vårt land som det gestaltat sig för flera decennier sedan.

Här sade både Karin och jag bestämt emot, klargjorde situationen med no-go-zoner och polisens maktlöshet, skolans förfall och politikernas förlamning. Massmedias svek och demokratins urholkning.

Motvilligt gav han där med sig, erkände att han där inte kunde säga emot oss, då vi rimligen mer än han var insatta i den aktuella svenska situationen.

 


Jan Millds hemsida