År 2000, vecka 9

 

Demokratiutredning

En utredning om demokrati i Sverige har just lagt fram sitt förslag, även om det inte väckt mycket uppmärksamhet i massmedia. I veckan hade man ett möte kring detta i ABF-huset i Stockholm. 1)

Redan före slutrapporten har denna utredning släppt ett 30-tal delrapporter. För min del har jag förundrats över två av dessa: "Demokratins förgörare" respektive "Demokratins förnyare". Som ett hot mot demokratin ser man invandringskritiker vilka försöker arbeta parlamentariskt, som löftesrika ser man dem som bryter mot demokratiskt fattade beslut!

Hur kan en utredning om demokrati hamna där?! En förklaring kan ligga i att i utredningen har deltagit Magdalena Fransson, tidigare CUF-ordförande, som profilerat sig på den här typen av värderingar. Dessutom är hon numera verksam inom DHR, där även Andreas Rosenlund från Expo finns. (Är det inte sådant som de själva brukar kalla för "nätverk"?)

En av de förhållanden som bekymrade utredarna är situationen inom de svenska partierna, som har allt mindre av medlemsaktivitet och politiska diskussioner. Detta märkte jag redan för 20 år sedan. när jag var aktiv inom socialdemokratin. Vid nomeringsmötena var pläderingarna helt avpolitiserade. Där lyftes fram om vederbörande var man eller kvinna, ung eller gammal, bodde här eller där. Allt utom allmän åsiktsinriktning eller ståndpunkter i politiska sakfrågor var intressant 2).

Detta gick nu igen i ABF-huset, när just Magdalena Fransson delgav sin vision om framtida statsminister för Sverige: det skulle vara en ung kvinna med svart hudfärg och handikappad. Jag minns inte om denna statsminister därtill skulle vara helt nyligen invandrad till Sverige, men det vore i så fall i linje med Franssons värderingar.

Viktigast av allt var något annat än vederbörandes åsikter och kvalifikationer. Viktigast av allt var vad personen representerade beträffande faktorer som kön, ålder, ras, födelseort mm.

En ideologi om representativitet - men ändå inte. Det var ju inte främst majoriteten som skulle bli representerad, utan diverse minoriteter. 3)

Tillbaka, alltså, i den avpolitiserade miljön från nomineringsmötena hos (s), nu kryddat med stänk av rasism.

Demokratiutredningen hade heller inga svar på hur partilivet i Sverige skulle kunna vitaliseras.


1) För övrigt lett av samme person som vägrar låta Blågula Frågor hyra möteslokal i ABF-huset.

2) I varje fall som det framgick av pläderingarna.

3) Kvinnor är förstås ingen minoritet.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT