År 2001, vecka 22

 

Kolonialvälde?

"Bryt svenskarnas kolonialmakt". Så löd rubriken till Aftonbladets ledare den 21/5 -01. Ett tidsdokument, PK-tänkande i koncentrat!

Ledaren utgår från ett radioprogram om den invandrartäta och därmed "utsatta" förorten Hjällbo i Göteborg:

"Där talas över 100 olika språk. Arbetslösheten ligger runt 75 procent. En man i Hjällbo säger att han aldrig hade sökt sig till Sverige om han hade vetat hur det skulle bli... Ännu efter tolv år i Sverige talar han dålig svenska. Han har ju ingen kontakt med svenskar."

"Staten satsar stora pengar på att bryta segregationen . I mitten av 1990-talet kom Blommanpengarna,.. Nu är det Storstadssatsningen som gäller. 24 stadsdelar i sju kommuner får två miljarder för integration."

"Men misstroendet i de fattiga förorterna är stort. En man säger till Studio Ett att de fattiga förorterna är 'big business' för storstadskommunerna. De får stora pengar från staten för att komma till utsatta bostadsområden och 'ta hand om' människor.

Bland Hjällbos invånare talas till och med om svenskarnas 'kolonialmakt'. Många av de svenskar som finns i Hjällbo jobbar bara där med att administrera fattigdomen. De utsatta bostadsområdena försäkrar många svenskar sitt levebröd, säger en kvinna."

"Problemet är inte människorna i de utsatta förorterna, utan det samhälle som stänger dem ut. Den offentliga servicen är skral. Bostäderna har tillåtits förfalla. Trots att många fattiga förorter lider av kriminalitet finns färre närpoliser där."


Sverige har alltså blivit en kolonialmakt. Inte så att vi skaffat oss territorier på andra sidan haven, tar dess naturrikedomar och exploaterar billig arbetskraft.

Nej, här gäller att vi svenskar skaffat oss kolonier i Sverige - Hjällbo och andra invandrartäta storstadsförorter. Genom dessa kolonier får vi - på lokalbefolkningens bekostnad - vårt levebröd.

Har inte Aftonbladets ledarskribent här missat något centralt? Varifrån kommer pengarna till dessa svenskars löner? Varifrån kommer de bidrag som de betalar ut? Varifrån kommer den särskilda satsning på 2.000 miljoner kronor, som skribenten själv nämner? Jo, allt kommer från skattebetalarna i Sverige.

Det är mycket som inte stämmer.

Här får vi - 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 52 veckor om året - höra hur invandringen är berikande, hur nyanlända invandrare är resurser och hur Sverige behöver mer invandring. Då borde väl de områden, dit invandrare koncentreras blomstra som inga andra! Men så är det ju inte. Istället krävs en evig stödgördel av extra satsningar.

Den politiskt korrekta förklaringen till detta är att dessa områden är "utsatta", vilket de blivit genom att vi svenskar beter oss illa mot dess invånare. Vi diskriminerar och stänger ute, skär ned service och minskar närpoliser, låter förfalla och förorsakar lidande.

"Problemet är inte människorna i dessa områden..." skriver AB. De boende själva fråntas alltså eget ansvar. Men:

Om man efter 12 år i Sverige inte lärt sig svenska beror det även på en själv!

När arbetslösheten är så hög handlar det också om egna attityder!

Då det sker nedskräpning och förstörelse, då etniska svenskar drivs iväg och kriminaliteten blommar har det att göra med de boendes eget beteende!

Krav måste ställas på envar, annars går det utför.

Skulle den bild som AB-ledaren ger verkligen stämma, av ett kolonialstyre där vi svenskar utgör problemet, måste inte slutsatsen då bli att dessa kolonier ska göras självständiga och ges sin frihet?


På tal om kolonialvälde.

När detta skrivs har det just skett ytterligare en gruppvåldtäkt, och den följer det vanliga mönstret. Även om media försöker mörka har gärningsmännen uppenbarligen utländsk bakgrund, medan offret är svenska.

Den modell som här på ett ungefär tillämpades har förekommit mycket i Frankrike, och den har ett namn: "bjudning". Innebörden att en invandrare fått kontakt med en kvinna ur den infödda befolkningen, vunnit hennes förtroende och upprättat vad hon tror är en relation. Vid tillfälle låter mannen sedan sina kompisar vara med och "dela på" kvinnan, varvid hennes vilja är ovidkommande.

I det aktuella fallet tillkom att kvinnan - hon var 17 år - efter gruppvåldtäkten torterades. Hon surrades med strypsnara och placerades i ett badkar med skållhett vatten. Som en extra knorr placerades en apelsin i hennes mun.

Kan ett kvinnoförakt manifesteras tydligare? Vad ligger bakom ett sådant beteende, om inte en ockupants mentalitet?

Möjligen kan man förundra sig över att det finns unga svenskor som ger sig i lag med sådana typer. De följer å andra sidan bara budskapet i massmedia: det är fel att vara misstänksam och reserverad, man får inte vara rädd för det främmande. Vi ska vara öppna, generösa och fördomsfria. Risken för gruppvåldtäkter är liten och de flesta gärningsmän är hursomhelst svenskar.

Det är ett högt pris som vissa individer nu får betala för sin "fördomsfrihet".

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT