År 2001, vecka 9

 

Tidsrasismen

Många har nog hört talas om smygrasismen och den dolda rasismen, kulturrasismen och vardagsrasismen. Ordet "rasism" har även använts när det gäller syn på muslimer eller på äldre människor.

Nu har det dykt upp en ny rasism-variant: tidsrasismen.

På kort tid har tre tidigare socialdemokratiska statsministrar angripits för felaktigt agerande. Alla anklagas de i praktiken för otillräcklig politisk korrekthet. Som måttstock används då vår egen tid.

Per-Albin Hansson var för eftergiven mot Hitler. Tage Erlander var medansvarig för rasbiologiskt tänkande. Helt nyligen var det dags för Olof Palme. Han hade i sin ungdom hyst högeråsikter, han hade dessutom umgåtts med en eller flera nazister.

Nutiden är alltså överordnad andra perioder och epoker. Vi som lever nu begriper allting bättre än alla som levat tidigare. Men inte nog med det: andra tider och situationer ska bedömas utifrån dagens verklighet, värderingar och referensramar.

Det förutsätts också att människor på något sätt ska vara omkomplicerade och endimensionella, oföränderliga och förutsägbara. Från början till slut ska de helst vara antingen onda eller goda.

Då räknas inte bara vad de själva tycker och säger, skriver och gör. Då ingår även vilka personer de har haft någon form av kontakt med. Underförstått ska varje person ha levt innesluten i en slags kokong, skyddad från kontakter med andra än människor av samma sort och med samma åsikter.


En ny bok "avslöjar" att Olof Palme i sin ungdom hade andra politiska åsikter än vad han hade som vuxen. Ideologiskt genomgick han en utveckling. Vad är egentligen så anmärkningsvärt med detta?

Det viktiga för att bedöma Olof Palme är väl vad han betydde för Sverige och världen under den tid han stod i ledningen för de svenska socialdemokratin.

Även om det omdömet i huvudsak blir positivt behöver det inte betyda att dagens svenska socialdemokrati är bra för Sverige. Tiderna förändras, precis som enskilda individer.

I själva verket utgör Göran Persson en katastrof för Sverige.


PS

Ett annat aktuellt exempel på tidsrasism är ju raserandet av de jättelika Buddastatyerna i Bamiyan, Afghanistan. Talibanerna anser sig ha rätt att förinta historiska minnesmärken.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT