År 2004, oktober

 

Demokrati

Vem ser sig inte själv som "demokrat"?

Inom politiken finns det Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. Även de partier som inte har ordet i sitt namn betraktar sig som demokratiska, både såtillvida att den egna organisationen fungerar demokratiskt och att man arbetar för demokrati inom samhället som helhet.

Varför är det så bra med demokrati? Hur kom det sig att Sverige blev demokratiskt, dvs att allmän och lika rösträtt infördes, tillsammans med en uppsättning demokratiska fri- och rättigheter?

Förklaringen kan enkel sökas i behovet av mat på tallriken.

Annorlunda uttryckt: i önskan om ett bättre liv materiellt, i önskan om en rättvisare tillvaro. Det var drivkraften för arbetarrörelsen, som tillsammans med liberalerna efter en kamp som sträckte sig över flera decennier lyckades genomdriva demokrati i Sverige.

Det handlade om att försöka ta tillvara sina intressen. Dessa vara inte bara materiella. Det gällde även intressen på det andliga planet - att vinna en form av respekt, att erövra människovärde.


Det räcker dock inte med dessa rättigheter. De utgör en nödvändig, men inte en tillräcklig förutsättning för att det ska råda demokrati. Utan engagerade medborgare blir demokratin bara ett tomt skal. Utan en återkoppling mellan väljare och valda kommer väljarnas intressen inte att bli tagna tillvara.

Idén är ju att de valda ska representera väljarna, för att föra fram deras åsikter och ta tillvara deras intressen. Detta blir med större sannolikhet fallet, om de valda kommer ur folkliga led, och om deras förtroendeuppdrag ses som något övergående, där de efter några mandatperioder kan återgå till sitt yrke (i de fall uppdraget varit på heltid).

Vad som nu hänt vet vi. Demokratin i Sverige har allvarligt urholkats.

Vi har fått en ny klass, en politisk adel, en nomenklatura, utan mycket kontakt med vanliga medborgares tillvaro. De hämtar i praktiken sina uppdrag uppifrån, inte nedifrån. Partierna i riksdagen skiljer sig åt bara marginellt.

Samtidigt har massmedia fått ökad betydelse, och likriktningen där har ökat. Detta gör det svårt för nya partier att slå igenom, då de vägras tillträde till massmedia.

Demokratin i Sverige måste nu erövras på nytt!


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT