Millt sagt

i SD-Kuriren 2002-2005


Nummer 48:

Falska bilder

Alltsedan 1970-talet har det med stegrande intensitet kampanjats mot "rasism" i Sverige. En bild som förmedlats är att [a] rasistiska dåd är ett stort samhällsproblem [b] rasism förekommer i stort bara från svenskar mot invandrare.

I USA serveras en motsvarande bild av rasrelaterade brott, med svarta som offer och vita som gärningsmän. I sin bok "The Death of the West" skriver Pat Buchanan om detta, och kritiserar massmedias selektiva uppmärksamhet. Han refererar uppgifter från undersökningar av professor William Wilbanks i Florida:

"1987 valde vita kriminella svarta offer vid 3 procent av våldsbrotten, medan svarta kriminella valde vita offer hälften av gångerna. När brottet var våldtäkt valde vita kriminella svarta kvinnor vid noll procent av sina övergepp, medan svarta kriminella valde vita kvinnor vid 28 procent av sina övergrepp. Av 83 000 våldstäktsfall fann Wilbanks inte ett enda där våldstäktsmannen var vit och offret var svart. Vita kriminella valde svarta offer vid 2 procent av sina rån, medan svara kriminella valde vita offer vid 73 procent av sina rån."

En senare studie pekade i samma riktning. Svarta hade 1994 stått för 90 procent av de våldsbrott som gick över rasgränserna.

Motsvarande resultat har man funnit i Storbritannien. Buchanan citerar kolumnisten John Woods: "Om de etniska minoriteterna omfattar 6 procent av befolkningen i Storbritannien och står för 238 000 rasbrott per år, och de vita, som omfattar 94 procent av befolkningen, står för 143 000 rasbott per år, synes det att per capita står de etniska minoriteterna för ungefär 25 gånger så många rasbrott som de vita."

Den verkliga bilden är alltså klar i både USA och Storbritannien. Detsamma gäller Sverige. Siffror från Brottsförebyggande rådet finns för Malmö 1999; 90 procent av gaturånen begicks av pojkar med utländsk bakgrund, offren är i 71 procent av fallen etniska svenskar. För våldtäkter blir bilden densamma, eller än tydligare. Finns ett enda exempel på att gärningsmannen varit etnisk svensk och offret en invandrad kvinna?

Den bild som ligger till grund för dessa kampanjer mot rasism är alltså falsk. Vad man borde kampanja mot är istället övergreppen mot svenskar och de attityder bland invandrare som ligger bakom.

En motsvarande falsk bild sprids angående politiskt våld och antidemokratisk verksamhet. Media framställer det som att det stora problemet är "högerextremisters" aktioner (varmed avses framförallt sverigedemokraterna).

Det är bara att jämföra AFA-kretsen och sverigedemokraterna: Hur många gånger har AFA-kretsen stört möten för sverigedemokrater eller andra invandringskritiker? Hur många gånger har sverigedemokrater stört andras möten? Det rör sig om en fullständigt ensidig historia. Ändå är det sverigedemokratrena som anses hota demokratin.

Makthavarna behöver en fiende, och finns inte denna fiende får den uppfinnas.

 

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT