t

Terrorism

TIDSLINJER

WTC-föredrag av Daniele Ganser

Före och efter 2001

Gladio

Israel och USA

Muslimers roll i WTC-dåd (2)

Muslimers roll i WTC-dåd (1)

WTC, terrorism och islam

USA:s 9/11

Hur motverka terrorism?

Tolerans?

Europeiskt 9/11?

Vad har hänt?

WTC 2001


BGF-meny:

WTC-DÅDET 2001


 

  Startsidan, Jan Millds hemsida