World Trade Center

Nine-eleven

Jacks berättelse

Debatten

Ground Zero


Nine-eleven

World Trade Center - WTC - bestod av två torn, 110-våningshus på vardera över 400 meter.

Totalt hörde sju byggnader till WTC-området. Näst högst, efter de två tornen, var byggnad 7. Denna var på 47 våningar och 228 meter hög.

Mellan denna WTC 7 och torn 1 stod en annan byggnad, WTC 6. Avståndet mellan WTC 7 och WTC 1 var cirka 100 meter.

WTC-tornen invigdes 1972.

År 2001, den 11 september, föll de samman - efter att kapade passagerarflygplan flugit in i dem..

Sedan dess talar amerikanarna om "nineelven" - nio för månaden september och elva för dagen.


 

• Det första flygplanet kraschade in i WTC 1 (North Tower) klockan 08.46. Flygplanet - American Airlines Flight 11 - hade kapats 31 minuter tidigare, klockan 8.15.

• Det andra flygplanet kraschade in i WTC 2 (South Tower) klockan 09.03. Flygplanet - American Airlines Flight 175 - hade kapats 21 minuter tidigare, klockan 08.42.

Klockan 09.59 - 56 minuter efter kraschen där - rasade WTC 2 samman.

Klockan 10.28 - 1 timme och 42 minuter efter kraschen där - rasade även WTC 1 samman.

Ytterligare två passagerarplan hade kapats:

• American Airlines Flight 77 kraschade in i Pentagon klockan 09.37

• American Airlines Flight 93 kraschade i Shanksville, Pennsylvania klockan 10.06

Den tid som förlöpte mellan för första kapningen 08.15 och den sista kraschen 10.46 var 1 timme och 51 minuter. Under hela denna tid ingrep inget amerikanskt stridsflygplan.

Klockan 17.20 rasade även WTC 7 samman - trots att något flygplan inte kraschat in i denna byggnad. Byggnaden rasade samman symmetriskt, på bara 6,5 sekunder.

WTC 6 rasade inte samman.

3.000 människor dog genom dessa terroristdåd: människor i byggnaderna, passagerare i planen och räddningspersonal på gatan.


Jacks berättelse

Det råkade vara så att min släkting Jack hade sin bostad och atelje (han är konstnär) vid Manhattans sydspets, alldeles nära World Trade Center.

När attentaten skedde undrade inte bara jag, utan även hans föräldrar och syster, var han befann sig och om han undgått att skadas.

Även om man inte stått direkt under torn och träffats av bråte så uppstod ju ett tätt dammoln, som med en enorm kraft vällde fram utmed gatorna i området.

Jack berättade för Kjell, Olle och mig om sina upplevelser den 11 september. Det blev en tät berättelse:

Jack hade befunnit i säkerhet när det hände, men förstod direkt oron hos sina anhöriga, och inriktade sig på att snabbt nå dem på telefon. Han lyckades nå Jill, innan telefonförbindelserna blev opålitliga. Hon kunde sedan meddela vidare.

På TV hade han sett händelseförloppet, fram tills dess att det första tornet rasade. Han hade då begivit sig ut på stan, mot Brooklyn Bridge, bort från WTC-området. På bron hade det varit tjockt med människor. Därifrån hade han kunnat bevittna hur även det andra tornet rasade.

Som i en slags trance hade han då börjat söka sig tillbaka till Manhattan igen, och det var svårt att sig fram eftersom massor av gående, många täckta av damm, vällde fram i andra riktningen, mot Brooklyn. Jack ville ta sig hem för att kontrollera hur hur det såg ut i bostaden. Han mindes inte om han stängt fönstret, var orolig att govlllvet skulle vara täckt av ett decimeter tjockt laget av damm (så var faktiskt fallet med andra bostäder i området, där fönstrent stått öppna).

De omedelbara säkerhetsåtgärderna från myndigheterna var litet tafatta och planlösa. Både poliser och nationalgardister fanns utposterade för att spärra av området närmast WTC, och där ingick Jacks gatstump. Lyckligtvis kunde han ändå övertala en vakt att släppa igenom honom, uppvisande någon form av legitimation.

Väl i lägenheten tog han sig an att betala räkningar - uppenbart i ett slags chocktillstånd, bara för att ha något att göra.

Så lät Jack berättelse i sammanfattning, med reservation för att jag kan minnas fel om en del detaljer.


Naturligtvis var jag nyfiken på hur Jack så här i efterhand såg på det inträffade, det pågick trots allt en ganska intensiv debatt om detta i USA, med olika teorier som ifrågasätter den officiella versionen.

Om det berodde på att Jack känner denna fråga särskilt tung efter sina personliga upplevelser eller om han är en fridens man som undviker kontroversiella politiska frågor - han har hursomhelst inga synpunkter kring detta, och har inte följt debatten.


Debatten

I USA ifrågasätts alltmer den officiella versionen, om att flygplanen kunde ha orsakat de tre WTC-byggnanderna att kollapsa på det sätt som skedde - likt kontrollerade demoleringar. Misstankar finns att det finns fler ansvariga än de terrorister som befann sig i de fyra flygplanen.

Närmare hälften av New-York-borna lär ställa sig skeptiska till de officiella förklaringarna.

För egen del finner jag det svårast att tro på dessa beträffande byggnad 7:

- att denna skulle ha kunnat träffats av bråte som fallit ned från WTC - på ett avstånd av 100 meter!

- och att detta skulle ha resulterat i att hela byggnaden plötsligt pulvriserade på det sätt som skedde!

Varför rasade då inte WTC 6 också samman, den byggnad som stod närmast WTC 1?

Flight 93 ingrep uppenbarligen passagerare, så att planet aldrig nådde det mål som kaparna där hade tänkt sig. Kan det vara så., att det tänkta målet för flight 93 var WTC 7?

Hur kunde för övrigt BBC redan klockan 16.54 rappportera att WTC 7 föll samman, när det faktiskt skedde först klockan 17.20, nästan en halvtimme senare?

Flygplan har tidigare flugit in i Empire State Building, utan att den rasade samman. Jetbränsle kan inte uppnå sådana temperaturer, att de kan smälta stålbalkar. Många höga byggnader i världen har drabbats av omfattande eldsvådor, men ingen av dem har för den skull rasat samman. Det tre WTC-byggnaderna är de första fallen i världshistorien.

Andra frågetecken gäller det amerikanska stridsflygets handlingsförlamning och att den amerikanska statsledningen hade fått varningar om ett förestående terroristangrepp, utan att vidtaga åtgärder.

Men vem skulle kunna ha något att vinna på dessa attentat?

• Dels har vi Larry Silverstein och alla hans pengar.

WTC har alltid varit i det offentligas förvaltning, men sex veckor för attentatet togs WTC över av Larry Silverstein. Den 24 juli 2001 skrevs avtalet under, och sträckte sig 99 år framåt. Silverstein försäkrade sitt förvärv så att det i händelse av en terroristattack skulle utbetalas det fulla värdet av komplexet plus att han blir befriad från de åtaganden innehavet förband honom till i 99 år.

Efter elfte september stämde Silverstein försäkringsbolagen och hävdade att det var två attentat hans byggnader hade råkat ut för, och därför skulle ha försäkringspengarna utbetalade dubbelt upp.

Det slutade med att han fick ut 5.000 miljoner dollar.

• Dels har vi George Bush och hans uppdragsgivare.

Attentatet gav honom fria händer att "bekämpa terrorism". Han kunde tillgripa metoder som tidigare inte varit möjliga och han kunde invadera ytterligare länder - Afghanistan och Irak.

Detta mönster är inget nytt i amerikansk historia. Exempelvis attentatet mot det amerikanska krigsfartyget "Maine" i Havannas hamn 1898 slutade med att både Kuba, Puerto Rico och Filippinerna fördes över från spanskt till amerikanskt inflytande.

Om Washington i förväg kände till attacken, men ansåg att den kunde gagna ett högre mål, så är det kanske heller ingenting nytt i amerikansk historia. Den brittiska säkerhetstjänsten kände till att japanerna 1941 skulle angripa Pearl Harbour. Dessutom lär den första krigshandlingen på ön - då ett amerikanskt fartyg sänkte en japansk miniubåt - ha inträffat flera timmar innan det stora flyg- och torpedangreppet. Det japanska angreppet vände en isolationistisk amerikansk opinion och gjorde att USA kom med i andra världskriget.

Sedan har vi "Tonkinintermezzot", 1964, som gav president Johnson bombningsmandat och inledde Vietnamkriget i större skala.

Efter WTC och nine-eleven, 2001, blev det krig mot terrorismen.


Ground Zero

 

Ett intensivt byggnadsarbete pågår nu vid "Ground Zero", som platsen kallas, där WTC-byggnaderna stått.

Dock går det inte helt snabbt. Nedanstående hus till vänster är skadat och skall rivas, men så har ännu, sex år efter terrorattentatet, inte skett.

Snabbt gick det däremot att få upp en ny byggnad mittemot, där WTC 7 tidigare stått (högra bilden).

Vad som ska byggas där de två tornen stått ska bli ett nytt torn.

"Freedom tower" ska tornet heta och det ska bli färdigt år 2010. Själva tornet ska få samma höjd som WTC 1, men med antennen på taket blir byggnaden över 540 meter.

Jan Milld

 


 

  Startsidan, Jan Millds hemsida