Boken "Dialog om invandringen":

12. Drev två: Radio Stockholm

Slag-i-slag med TT-dreven kom ett nytt drev, utgående från Radio Stockholm. Utgångspunkten var därvid den ST-kolumn som Anders Carlberg skrivit, mer än ett år tidigare. TV4:s soffprogram hade kommit fram till av Blågula frågor tyckte som Ny Demokrati. I Radio Stockholm skulle budskapet bli att vi tyckte som Sjöbopartiet och som Sverigedemokraterna.

Detta var ju helt bakvänt resonerat! BGF utgick från sakfrågorna: vilka problem fanns att lösa och vilken effekt kunde olika åtgärder förväntas få? Om andra stödde en vettig politik, desto bättre! För detta är de väl i så fall värda ett erkännande.

Det började med att jag i augusti kontaktades av en ung journalist på Radio Stockholm, Ossian Kentwell, som ville veta mer om mina skrifter och mina åsikter. Jag försåg honom med ett exemplar av bl.a. "Lagom är bäst!" och bjöd hem honom till mig för en intervju.

Min inställning var helt tillitsfull. Även om Kentwell kanske inte tänkte i mina banor skulle han inte kunna undgå att ta intryck av det han läste i boken och av det jag hade att säga. Som journalist skulle det hursomhelst vara hans ambition att vara allsidig och försöka redovisa även mina ståndpunkter.

Det visade sig att jag varit naiv. Jag hade att göra med en korstågsfarare.

Den 29/8 1995 drog Radio Stockholm igång - med ett "nyhetsinslag" varje timme. Det började med ett längre inslag i 7-sändningen. Där fick radiolyssnarna veta:

"Fryshuschefen Anders Carlberg hyllar i en krönika en invandrarfientlig skrift som har stark förankring i högerextrema kretsar".

Tre gånger upprepades att skriften var "invandrarfientlig". Reportern, dvs Kentwell, gav t.o.m. intryck av att Carlberg kunde ha använt det begreppet: "...Carlberg skriver att han håller med om det mesta i den invandrarfientliga skriften".

Genom anlitande av två föregivna experter trappades anklagelserna upp till att omfatta även "rasism". "Historikern" Mats Deland talade om "kulturrasism", och berättade :
"utgångspunkten är att vi inte ska ta hit invandrare till Sverige därför att invandrares kultur passar inte ihop med den svenska". Per Wickström, journalist och "expert på ytterlighetshögern" talade om "ekonomisk rasism".

Vad Anders Carlberg skrivit om den 11/3 1994 var ju en bok. Tidskriften Blågula frågor fanns då inte, den utkom med sitt första nummer den 8/4. Sådana detaljer ansågs tydligen inte så viktiga i Radio Stockholm.

Noga räknat gällde det två olika könikor av Carlberg våren -94, en om min bok, "Lagom är bäst!", en om boken "Invandring - sammanbrott eller utveckling" som skrivits av Ingrid Björkman, Jan Elfverson och Åke Wedin.

Carlberg fick komma till tals först klockan 12.00, med inslag ur en bandad intervju. Inslaget inleddes med en fabricerad nyhet om att han "...tar nu avstånd från delar av den invandrarfientliga tidningen Blågula Frågor". 1)

Själv kom jag med en enda gång, i en eftermiddagssändning, med följande uttalande om BGF: "Vi anser ju att Sverige under många år bedrivit en felaktig invandringspolitik, där vi tagit emot alldeles för många plus att vi fått in fel människor, inte de mest skyddsbehövande."

17.00 påannonserades:
"Vi börjar Stockholms-Nytt, kvällsupplagan tisdag, med turerna kring Fryshuschefen Anders Carlberg..."

Ordet gick till Mats Deland, "forskare":

"- Boken för fram Sjöbopartiets åsikter ganska rakt av, kan man säga. Och den är skickligt skriven, på så vis att det finns ganska få ställen, där man på några få rader kan urskilja ett högerextremt budskap."

Alltså: om det finns ett "högerextremt" budskap i boken är den högerextrem - saknas ett sådant är den det ändå! Den bok som här åsyftas är Ingrid Björkmans, men det gör inte Delands resonemang mindre intressant.

I detta längre inslag fick några s-politiker uttala sig, bland annat Juan Fonseca: "Och jag, för min del, är inte beredd att säga att Anders Carlberg inte skulle vara socialdemokrat..., utan jag tror att han präglas av tidiga åsikter om den etniska homogenitet som har varit länge i Sverige".

Andra s-politiker hade bett om att få slippa uttala sig,
"men utanför dom socialdemokratiska leden, där har känslorna svallat", försäkrade Ossian Kentwell, reporter.

På Radio Stockholms påhopp önskade vi från BGF få komma in med ett bemötande - i direktsändning, så det inte kunde klippas ned. I annat fall ville vi få ett bemötande från oss uppläst. Detta var utformat som sex frågor, med våra svar:

"1. Är tidningen Blågula frågor invandrarfientlig?
- Nej! Däremot är den invandringskritisk, precis som majoriteten av svenskarna...

2. Vill Blågula frågor stoppa all invandring?
- Nej. Vi har ingenting emot arbetskraftsinvandring. Vi är heller inte emot principen att Sverige tar emot flyktingar. Men genom den stora invandring Sverige haft under de senaste tio åren och de ekonomiska problem och integrationsproblem detta medför behöver vi en paus.

3. Vill Blågula frågor att invandrarna nu ska åka hem?
- Delvis ja. Vi instämmer med Janet Musuveni, presidentfru i Uganda, som själv varit flykting i Sverige. Hon vill att ugandierna i Sverige nu ska återvända. De riskerar inte längre förföljelse, och de behövs för sitt lands återuppbyggnad.

- Återvandring är också önskvärd för att ge plats åt nya flyktingar. Med en genomströmningsprincip kan Sverige ge skydd åt fler som behöver det.

4. Säger Blågula frågor nej till invandring av människor från andra världsdelar?
- Första-asyllandsprincipen finns redan, det gäller bara att tillämpa den. Det går ut på att varje lands ansvar i flyktingmottagning främst gäller det egna närområdet.

- Det är också ett faktum, att mottagandet av en afrikan i Sverige genomsnittligt innebär en större kostnad än mottagandet av en europé: arbetslösheten är högre, liksom brottsligheten och frekvensen av AIDS. Av somalierna i Stockholmsregionen lever så gott som samtliga på bidrag.

5. Förespråkar Blågula frågor en 'ekonomisk rasism'?
- Samhällets resurser är begränsade. Då måste även svenska intressen vägas in i bilden - ja. Men det är inte rimligt att kalla detta 'rasism'. Det handlar om en omsorg om vårt land, och framtiden för dem som bor här - infödda och invandrade.

6. Har Blågula frågor sin förankring i högerextrema kretsar?
- Tidningens redaktör, Jan Milld, är socialdemokrat, gick med i SSU 1962. Föreningens ordförande, Anders Sundholm, är miljöpartist. Om andra individer eller organisationer vill stöda oss, t ex genom att distribuera vårt material, så har vi inga invändningar. Det är vi som gör tidningen som bestämmer dess innehåll."

Detta genmäle gick chefen för Radio Stockholm, Eva Blomquist, inte med på. Däremot kunde det bli ett redigerat inslag, baserat på en ny intervju med mig av Ossian Kentwell. Jag protesterade, då jag efter vad som inträffat inte hade något förtroende för honom: han var ju propagandist, inte journalist! Redaktionen försäkrade dock att inslaget skulle göras "professionellt".

Det blev en telefonintervju, och ett kort inslag som sändes - ej i förväg annonserat - kl.17.45 den 31/8. Det inleddes med påståendet att jag, av "historiker och andra experter", anklagas för att vara "invandrarfientlig". I nästa mening sades att jag uttalat att "flyktingar är parasiter", men att jag nu "ångrar" det uttalandet.
2) (se avsnitt 13, om ABC-nytt)

Sedan fick jag säga en mening, varpå proffsige Kentwell fortsatte, om Blågula frågor: "En skrift, som enligt många experter är invandrarfientlig. Men Jan Milld, som ger ut tidskriften, är - inte helt överraskande - av en annan uppfattning..."

Med andra ord: jag är ju anklagad, som sådan blir jag partisk. Lyssnarna kan då bortse från vad jag har att säga.

Kentwell tog så upp att BGF utnämnt Sven-Olle Olsson i Sjöbo till "Svensk mästare i civilkurage", varvid jag kunde förtydliga:

"- Jag menar att för att ta till orda i dom här frågorna - och de bekräftas också av de väldigt färska erfarenheter som jag själv gör - så krävs en hel del civilkurage för att säga sin mening, för man blir ganska ordentligt misshandlad i massmedia..."

Av våra sex svar kommer bara två med, de på frågorna 1 och 4.

Under telefonintervjun ställde Ossian Kentwell samma fråga som några månader tidigare Björn Häger gjort: "Så ni ser problem med invandringen?" Denna gång svarade jag: "Javisst! Det måste man väl vara journalist för att inte begripa, att invandringen medför problem!"

Detta tillhörde dock vad som klipptes bort av den proffsige.

Eva Blomquist har senare avancerat inom företaget, är nu chef för P1. På ett lyssnarbrev våren 2001 har hon förklarat att riksradion har två undantag från regler om opartiskhet, varav ett gäller "främlingsfientlighet och rasism".

I själva verket rådde alltså ingen motsättning mellan att vara propagandist och att vara proffsig. Ossian Kentwell hade skött jobbet i enlighet sitt uppdrag.

Radio-Stockholm-drevet resulterade även i inslag i TV:s regionalnyheter, både i TV2 och TV4. Medan man i TV4 bara talade om mig, fick jag i TV2:s "ABC-nytt" själv yttra mig. Detta ger här anledning till ett eget avsnitt.


 

 "DIALOG OM INVANDRINGEN?" :

pris 200 kronor

postgiro 80 73 30 - 6

Förlaget Mångfald


Se vidare:

Innehåll


1) Anders Carlberg hade bara upprepat vad han sagt redan i sin krönika, nämligen att han inte i allt tyckte som jag. (se avsnitt 3)

2) "Ångrade" jag uttalandet? Förvisso, efter mina erfarenheter av hur massmedia fungerar.

Åsikten som sådan, att alltför många av de utlänningar som kommer till Sverige genom asylinstitutionen varken kan eller vill göra rätt för sig, den har bara stärkts hos mig. Egentligen handlar det inte om en åsikt, utan om en insikt.  Startsidan, Jan Millds hemsida