Boken "Dialog om invandringen":

35. Upprop för samtal

1998 började Blågula frågor att samla namn under ett upprop, "För ett medborgerligt samtal". Vi publicerade texten i BGF nr 6/98, vi lade ut den på nätet och vi hade den på flygblad vid våra torgmöten. Vi gjorde också ett e-mejlutskick till samtliga riksdagsledamöter för att få dem att skriva på. Av dessa var det bara en som gjorde det, nämligen Sten Andersson (m).

Uppropet:

"Vårt land står nu inför större ekonomiska, sociala och demokratiska utmaningar än på länge. Detta accentuerar behovet av ett medborgerligt samtal, där många engagerar sig.

Ett sådant samtal har knappast kommit till stånd, och en orsak är uppenbar. Sverige har fått ett samhällsklimat, där risken är påtaglig att den medborgare som yttrar sig blir stämplad, som någon slags ond människa. Istället för att bemöta kritiker i sak svarar det mediala och politiska etablissemanget med etiketter och tillmälen. Detta avskräcker människor från att ge uttryck för sina åsikter, det signalerar att man inte ska bry sig. Kritiker tystas och samtal kommer av sig, innan de ens har börjat.


Inte desto mindre finns behovet av dialog, för att vi ska komma närmare lösningar på de allvarliga problem som vi känner av.

Det måste skapas ett klimat där olika uppfattningar får komma fram och meningsmotståndare möts med en grundläggande respekt. Alla ska få yttra sig, och få prata till punkt. Vi måste lyssna på varandra, och försöka förstå. Därmed inte sagt att någon ska undgå berättigad kritik, men envar har rätt att bli bemött i sak - inte genom tillmälen, kränkningar eller hot. Fakta ska mötas med fakta, argument med argument.

Påståenden ska bedömas efter sin sakliga innebörd, inte efter vem som framför dem eller vilka känslomässiga associationer uppgifter kan ge. Lika litet som meteorologer fördöms när de ger prognoser om dåligt väder, lika litet ska detta drabba medborgare som pekar på problem, och vill diskutera lösningar.

Sverige behöver ett medborgerligt samtal."


Vårt upprop uppmärksammades sommaren 2000 plötsligt i massmedia. Expressen talade i tjocka rubriker om "RASISTISKT UPPROP", Kvällsposten skrev "M-riksdagsman stöder flyktingmotståndarna" och i Sydsvenskan blev det "Moderat bland högerextremister". Vad samtliga tidningar noga undvek var att ta med texten till uppropet. Inte en enda mening ville de citera.

Vad hade gjort detta upprop "rasistiskt"? Jo, bland undertecknare påstods finnas tre personer som var rasister eller värre. I Sydsvenskan uttalade sig moderaternas partisekreterare, med anledning av att Sten Andersson undertecknat uppropet:

"Det ogillar vi i allra högsta grad. Bo Lundgren kommer att ta ett allvarligt samtal med honom..."

På Blågula frågors webbsida lade vi ut en kommentar, under rubriken "VEM FÅR VARA DEMOKRAT?":

"Tidningarna hävdar att:

a) även 'ökända högerextremister' eller rentav 'kända nazister' skrivit under BgF-uppropet

b) då bör inte demokrater göra det.

Blågula Frågors position är följande:

Om man skriver under ett upprop, då tar man ställning till en text - inte till vilka övriga personer som senare också kan komma att skriva under!

Visst kan man beklaga att det finns nazister, men när de nu finns, då måste även de få skriva under uppropet 'För ett medborgerligt samtal'. Med tanke på innebörden av uttalandet lär de dock inte göra det. Det är ju antinazistiskt i hela sin anda.

I det konkreta fallet finns heller ingen nazist bland undertecknarna. De tre personer som Expressen pekat ut som olämpliga undertecknare är:

1. En tidigare ordförande i 30-november-föreningen.
2. En person som tidigare spelat vit-makt-musik.
3. En tidigare ordförande i Folkviljan, nu SD-medlem.

1. Det första kan möjligen vara litet udda, men alla människor är inte stöpta i samma form. I andra sammanhang hyllas mångfald och tolerans, plötsligt tar detta stopp.

2. I Fryshusets projekt "Exit" accepteras att f.d. nazister får ha ett liv efter sin omvändelse. Varför inte också i detta fall?

3. Denna person har vi haft en
intervju med i Blågula Frågor, där kan envar bedöma vem han är.

Expressens och Sydsvenskans resonemang är raktigenom sjukt! Om ingen människa ska kunna skriva under på något med mindre än att han/hon har garantier för vilka som efteråt kan komma att tycka likadant, om ingen kan ge uttryck för en egen åsikt utan att vara säker på att inte få medhåll från 'icke-godkända', då lär det bli tyst.

Kan då någon uttala sig för eller emot någonting? Vågar någon ta ställning för fred? Vågar någon anse att arbetslösheten ska bekämpas?"

"Det anmärkningsvärda är inte att vissa personer skrivit under denna uppropstext. Det anmärkningsvärda är att det fortfarande finns så många som inte gjort det! Med tanke på uppropets inriktning och frågans angelägenhetsgrad borde varenda medborgare i Sverige skriva under."

Efter att ha läst Journalistenredaktörens motivering (se avsnitt 32) till att inte ta in en BGF-annons blir reaktionen på vårt upprop mindre överraskande. Just att peka på problem med invandringen är vad man inte får göra. 

 "DIALOG OM INVANDRINGEN?" :

pris 200 kronor

postgiro 80 73 30 - 6

Förlaget Mångfald


Se vidare:

Innehåll


  Startsidan, Jan Millds hemsida