Sankte Pierre

Här följer ett antal citat från Pierre Schori, invandringsminister i Sveriges regering.


På möte, informationen, Rosenbad, den 2 juni 1997:

"Asylrätten är helig"

 

Ur personpresentation från Rosenbad på Internet:

"Stor hänsyn ska tas till humanitära skäl och barns bästa, men människor utan egentliga skyddsskäl ska inte genom en otydlig lagstiftning förledas att satsa på ett liv i Sverige"

 

I Sydsvenska Dagbladet den 9 april 1998:

"...har rätt till socialbidrag. Inte heller i denna aspekt är vi socialdemokrater beredda att göra skillnad på folk och folk."

 

I riksdagen den 21 maj 1997:

"...grupper som dessbättre har haft problem med att komma ut med sitt främlingsfientliga budskap..."

 

I Svenska Dagbladet den 15 december 1997:

"Det är tillåtet ... att både diskutera och kritisera invandrings- och flyktingpolitiken. Att ha en öppen debatt är viktigt..."

I riksdagen den 21 maj 1997:

"Rasism och främlingsfientlighet skall kriminaliseras och jagas."

 

Ur personpresentation från Rosenbad på Internet:

"...förtryck och orättvisor utgör en grogrund för social oro och konfliker i samhället."

 

I riksdagen den 21 maj 1997:

"Vi måste visa att vi inser och ser positivt på att Sverige är och kommer att förbli ett öppet samhälle..."

 

På möte, informationen, Rosenbad, den 2 juni 1997:

"Man ska bryta ned murar genom kontakter"

 

På Aftonbladets kultursida, hösten 1996:

"Rappakalja. Så kan man också kalla det."

(i ett uppskattande nstämmande med Mats Deland, AFA-ideolog och våldsromantiker, ang. Ingrid Björkmans och andras förslag att kombinera återvandring med u-bistånd)

 

I riksdagen den 21 maj 1997:

"- I flera fall fiskar moderaterna i grumliga vatten av missnöje med förment höga kostnader för bidrag till invandrare."

 

I Sydsvenskan den 20 februari 1998:

Mönstret känns igen från 30-talet - man försöker åter hitta en syndabock. Hitler använde samma argument...

 

I riksdagen den 21 maj 1997:

"...att vi alla inom oss har ett frö till intolerans som bottnar i oro, rädsla för det okända,... är det hur vi här och utanför denna kammare hanterar detta intoleransens frö som vi bär inom oss som avgör vilka människor vi blir."

 

I riksdagen den 21 maj 1997:

"...detta intoleransens frö som vi bär inom oss som avgör vilka människor vi blir. Vi kan bekämpa detta med hjälp av upplysning och kunskaper."

 

I Sydsvenskan den 9 april 1998:

"Medmänsklighet och upplysthet står mot känslokyla och fördomar."

 

I riksdagen den 21 maj 1997:

"I fjol var det praktiskt taget lika - 39 000 in och 33 000 ut. Det är alltså på ett par år en halvering av antalet invandrade alla kategorier och en fördubbling av antalet utvandrade. Det är nästan balans."

 

Den 25 april 1997:

"Vi har till skillnad från andra länder givit flyktingar permanent uppehållstillstånd. Jag vill påstå att vårt mottagande inte bara kvantitativt utan också kvalitativt har varit sådant att vi har anledning att känna stolthet."

 

På möte, informationen, Rosenbad, den 2 juni 1997:

"Min oro gäller inte pengar, de finns avsatta."

 

I Svenska Dagbladet den 15 december 1997:

"Jag ser med oro på utvecklingen i våra grannländer Danmark och Norge."

 

I tidningen Arbetet den 30 oktober 1998:

"...ett framtida, socialdemokratiskt dominerat Europa, kommer att behandla asylfrågorna inte som ett problem, utan som en fråga om mänskliga rättigheter"

 

I riksdagen den 21 maj 1997:

"Har vår egen grund skakats i sina grundvalar på grund av arbetslöshet, utanförskap eller andra former av social isolering, minskar också mottagligheten för förnuftsargument."

 

På möte, informationen, Rosenbad, den 2 juni 1997:

"Problemet är arbetslösheten - för både invandrare och infödingar"

-------------------------------------------------------------

 

"Det mångkulturella samhället är framtidens berikande salt"

-------------------------------------------------------------

"0,7 procent i u-bistånd är en skammens gräns"

-------------------------------------------------------------

I Sydsvenskan den 9 april 1998:

"Till slut handlar det om att välja sida."


 Se även:

Debatt i Sydsvenskan

10 frågor till Schori

Schori i riksdagen

Denna "Pierres lilla röda" är ju kritisk, och vill visa hur Schori har en makalös svaghet för ordballonger. Som invandringsminister är han förvisso också en katastrof. Men det betyder inte att Schori har fel i allt. Se vidare: Kuba


  Startsidan, Jan Millds hemsida