Dalupproret 1743

Historieskrivningen kring detta uppror, även betecknat "Stora daldansen", har utgjort ett tydligt exempel på hur det är segraren som skriver historien.

Bakgrunden till detta nya daluppror, i mitten av 1700-talet, var det misslyckade angreppskriget mot Ryssland 1741-43. Man krävde en undersökning om vilka som bar ansvaret för att kriget påbörjats, och att dessa skulle straffas. Beslutet hade fattas i sekreta utskottet, där bönderna inte var representerade. Många dalkarlar hade förlorat sina liv i detta onödiga krig.

Ett viktigt krav gällde också vem som skulle bli svensk tronföljare efter det barnlösa kungaparet Fredrik I och Ulrika Eleonora d.y. Dalkarlarna önskade få kronprins Fredrik av Danmark-Norge.

Det var en stor här av dalkarlar som intog Stockholm sommaren 1743 - närmare 5.000.

Det säger sig självt, att detta krävde mycket av förberedelser. Budkavlar hade gått runt i Dalarna under ett års tid. Med marschen fanns 600 av Dalregementets soldater och korpraler, där fanns även landshövdingen och många länsmän. Redan att klara logistiken, dvs försörjningen för alla dessa män, krävde en omfattande organisering. Lika viktigt var att upprätthålla ett disciplinerat uppträdande, det fanns regler för hur varje dalkarl måste uppföra sig.

Vid Stäket möttes dalkarlarna av en delegation från Stockholms stad, som vädjade till dem att inte gå vidare över sundet. De möttes även av kungen, Fredrik I, som bad dem att stanna utanför staden. Sockenvis fortsatte man ändå Drottninggatan fram, och slog läger vid nuvarande Gustav Adolfs Torg.

Ur Herman Lindqvist, "Nyttan och nöjet":

"På kvällen måndagen den 20 juni 1743 var Stockholm i praktiken en ockuperad stad. Dalböndernas framgång hade varit total. Detta dygn kunde Sveriges bönder - om de hade velat - göra revolution och störta hela den styrande maktapparaten."

"Bönderna kunde ha utropat den danske prinsen till svensk tronföljare och de kunde ha tvingat riksdagen att acceptera valet, för de hade just nu det militära övertaget i Stockholm. Större delen av befolkningen där sympatiserade med dem, majoriteten av soldaterna hade också gjort det om de uppmanats till det av starka, karismatiska ledare. Den stora massan av Sveriges bönder delade dalfolkets klagomål och krav på förändringar."

"Det blev ändå ingen revolution, Bönderna hade ingen tillräckligt kraftfull ledare. Framme vid målet verkade de inte riktigt veta vad nästa steg skulle bli..."

Det blev förhandlingar under två dagars tid. I ett försök att blidka dalkarlarna beträffande ansvaret för kriget blev två generaler framtagna som syndabockar - dessa skulle avrättas offentligt. Hattpolitikerna i det sekreta utskottet, däremot, skyddades.

Beträffande tronföljare fanns inget alternativ. Ryssland hade ockuperat hela Finland och skulle inte släppa detta område med mindre än att ryska krav i tronföljdsfrågan fick gehör, dvs att tysken Adolf Fredrik skulle utses.

Samtidigt med förhandlingarna koncentrerades nya trupper till huvudstaden. Den svenska skärgårdsflottan anlände från Finland och ankrade på Strömmen.

Herman Lindqvist:

"På tisdag kväll svängde den militära maktbalansen till regeringens fördel, tolv av kungliga flottans galärer seglade plötsligt upp vid Skeppsholmen. Ombord fanns över sextusen man pålitliga trupper, obesmittade av revolutionär propaganda."

Dalkarlarna fick ultimatum att lämna staden för klockan 5 och man började avväpna grupper av dalkarlar. Läget blev alltmer spänt vid torget. Flera regementen vägrade skjuta på dalkarlarna, ett livregemente till häst red i samlad trupp från platsen. Andra förband, längre söderifrån, var dock redo att skjuta på sina landsmän.

Kavalleriet gick till anfall.

Lindqvist:

"Hundratals bönder skingrades åt olika håll. De sökte skydd i portgångar och trappor, de sprang uppför Malmskillnadsgatan... De kastade sig i Strömmen där många drunknade i det strida vattnet. De jagades av besinningslöst skjutande och huggande grupper, anförda av yngre officerare som verkade ha tappat all behärskning, Bönder som bad för sina liv dräptes. Sårade som sprang för livet kunde förföljas ända upp på hustaken innan de höggs ned.

Många bönder dödades efter att de avväpnats och tagits tillfånga."

Det slutade med att 140 dalkarlar stupade och att 3.000 bönder och 600 soldater togs tillfånga. De spärrades in och hölls fångna i två månader. Under tiden bröt en epidemi ut och många av dem omkom. Sex bönder, bland dem deras ledare Schedin, avrättades.

"...hela Dalarnas förlust under upproret, inklusive massakern på torget plus alla de som dog i fängelser och av sina obehandlade sår, och de som dog under den smärtsamma marschen hem igen, uppskattades till omkring fyra hundra man. Vissa byar som till exempel Folkärna drabbades mycket hårt; över sextio procent av männen försvann i Stockholm.

Detta betyder att det dödades mycket fler människor i Stockholm denna dag än under Stockholms blodbad 1520 (cirka åttio avrättade)."

Arméns förluster hade varit 40 döda.

"Slaget var vunnet, för övrigt det enda slag den svenska armén vunnit sedan kriget mot Ryssland bröt ut."


ANTAG ATT dalupproret 1743 hade lyckats.

Vad skulle det ha kunnat betyda?

• Sverige skulle ha förlorat Finland, dock ej Åland.

• I gengäld skulle en skandinavisk union förmodligen ha uppstått.

Dalkarlarna önskade få den danske kronprinsen som svensk tronföljare. Det skulle ha öppnat för en ny union: Danmark-Norge-Sverige.

(se även här)


Lynchningen av Axel von Fersen 1810

Mordet på den vid tidpunkten högste ämbetsmannen i Sverige - riksmarskalken Axel von Fersen d.y. - inträffade mitt i Stockholm den 20 juni 1810. Mördare: en rasande mobb.

Till bakgrunden hörde tre faktorer:

a) Det kungapar som tillträtt efter Gustav IV Adolf påtvingade abdikation - Karl XIII och Hedvig - var barnlöst (de hade fått en son, men han avled som spädbarn). Då Karl redan vid sitt tillträde som kung hunnit fylla 60 år uppstod ett akut problem: hur säkra tronföljden?

Som tronföljare utsågs i en hast den dansk-norske prinsen Kristian August av Augustenborg. Snart efter sin ankomst till Sverige avled dock prinsen, han hade dålig hälsa. Rykten igång om att hans död hade berott på förgiftning och att Axel von Fersen och hans syster skulle tillhöra dem som låg bakom detta..

b) Detta var året efter förlusten av Finland. Det fanns bland människor en stor frustration, som riktade sig inte minst mot adeln.

c) Axel von Fersen var aristokraten personifierad, högdragen och med ett förakt mot alla som inte hade fina manér och förstod vad som var god smak. Det medverkade till att han hade många fiender.

Lynchningen av von Fersen skedde i samband med att ett begravningståg med liket av Kristian August drog genom Stockholm. Axel von Fersen satt i en vagn dragen av sex vita hästar. Tåget börjat vid Hornstull, gick via Slussen och vidare norrut.

Redan vid Hornstull kommer spottloskor mot vagnen och småpojkar skriker ramsor: "Hurra för Fersen, kronprinsens mördare!" Snart började stenar egna och fönstren i vagnen slogs sönder. von Fersen träffades i huvudet och började blöda. I Gamla Stan blev det stopp och von Fersen räddades - för stunden - in i ett hus, och blev omplåstrad.

Generaladjutanten Silfversparre för därefter von Fersen bort från detta hus, uppenbarligen i ett försök att ta sig till Riddarhuset eller Slottet. I folkmassan kommer de - föga överraskande! - ifrån varandra. En grov misshandel vidtar nu, av den 55-årige von Fersen. Allt hår har nu slitits av hans huvud, hans ansikte är uppsvullet och han har svårt att se.

En paus inräder igen vid Riddarhustorget, då en löjtnant för in von Fersen i en rådstuga. Så sparkas dörren upp och von Fersen knuffas ut på torget igen, för en "tredje rond". En finsk matros, Tandefeldt, utdelar dödsstöten genom att hoppa på von Fersen bröstkorg.

Allt detta sker inför ögon på soldater och deras befäl. Hur var det möjligt?!

Mycket tyder på att lynchningen var iscensatt uppifrån, att det var en komplott:

• Karl XIII hade vägrat ge Axel von Fersen audiens för att diskutera arrangemang kring begravningen.

• Kungen och drottningen deltog själva inte i begravningståget, vilket vore normalt.

• Kungen skulle vid ett tillfälle ha uttalat "Det skadar inte om den fine herrn får litet smuts i sin vagn".

• Inför begravningståget hade krogarna i staden öppet extra tidigt och det bjöds på gratis alkohol.

• Påfallande många matroser hade synts i folkmassan.

• Militär fanns på plats, i stort antal och fullt beväpnade, men ingrep inte..

Kanske var det inte meningen att det skulle gå så långt som till mord, kanske ville man bara ge Axel von Fersen "en läxa".

Efter att Axel von Fersen redan hunnit dödas visade militären handlingskraft och sköt skarpt mot pöbeln. Kravallernas facit blev minst 10, kanske så mycket som 100, dödade - förutom von Fersen.

Mördaren Tandefelt dömdes till 40 par spö och två års fängelse på Älvsborgs fästning.

En undersökningen kunde slå fast syskonen von Fersens oskuld till kronprinsens död.


Massakern i Klågerup 1811

Den var en tid av krig, Karl Johan Bernadotte hade blivit svensk tronföljare och härförare. Order utgick om nya utskrivningar av soldater.

Ur Herman Lindqvists "När riket sprängdes och Bernadotte blev kung":

"Alla kom ihåg de fasor som följde med Gustav IV Adolfs lantvärn. Den gången beordrades trettiotusen unga pojkar in i armén, som inte kunde ta hand om dem. De dog i tusental i epidemier; de var uselt utrustade och fick knappast någon utbildning. Minnet från skräckåren levde än."

Bönder och drängar reagerade mot de nya utskrivningarna också därför att det drabbade de fattigaste värst. En skånsk dräng förklarade inför en sockenstämma:

"Vi underkastar oss aldrig någon lottning och ingen av oss går ut förr, än adelsmännen har uppsatt sina rotekarlar, de måste gå först. Om det behövs, så går vi alla."

Det var alltså inga fanflyktingar eller desertörer, man krävde bara rättvisa.

Lindqvist:

"Oroligheterna var värst i Skåne, där den nya jordbruksreformen först hade prövats och skapat osäkerhet för så många. Bråken började i juni månad 1811 utanför Helsingborg, där åttahundra bönder och drängar samlades för att protestera. De slogs ner av husarerna som högg in på de missnöjda med dragna sablar. Det blev slagsmål mellan allmoge och militär utanför Ystad,...

Värst var det utanför Malmö, i Klågerup..."

Upproret spred sig alltså. Snart fanns en bondearmé på närmare 1.500 man.

Det hela slutade mycket blodigt, i en sammandrabbning vid Klågerup. Bönderna var beväpnade med liar och hötjugor. Mot sig hade de ett kavalleri med tillgång till kanoner.

Från webbsidan "Skånelands historia":

"Utgången på fältet var given, hötjugor mot kanoner det räckte inte, hur hjältemodigt man än uppträdde från allmogens sida. De som inte sablades ner i inledningen eller lyckades fly förskansade sig inne på Klågerups gård. Några kanonskott och vägen in på gården öppnades för de svenska knektarna. Sablar och bajonetter färgades än en gång av de skånska böndernas blod. Knektarna gav ingen pardon, 'de sköt till måls på dem och nedhögg dem för blott tidsfördriv', skriver ett vittne. De bönder som jagades ut på fälten och upphanns av sina plågoandar slogs eller stacks ömkligt ihjäl."

Officiellt uppgavs att trettio dödades och att sextio sårades och att 395 infångades. Hur många som verkligen dödades är dock oklart.

"Det berättas, att när myndigheterna skulle uppsamla liken kring Klågerup fann man att de flesta i hemlighet blivit bortförda av förtvivlade vänner och anhöriga, som inte kunde förlika sig med att de skulle nedmyllas i en namnlös massgrav."

200 infångade "bönder, drängar, husmän och inhysehjon" fördes "med hamptömmar bundne tre och tre tillsammans med händerna på ryggen samt sedermera vidare sammanbundna liksom i en kedja" till Malmö fästning, där de spärrades in:

"Antalet sjuka växte för varje dag och under hösten hade 30 av 111 insjuknat i rödsot och febrar. Friska och sjuka sammanpackades ändå i samma rum. Personlig hygien och frisk luft var okända begrepp för dessa olyckliga människospillror, som tagit sig före att sätta sig upp mot den diktatoriska militärledningen. Fästningslivets kval utökades genom sadistiska väktare.".

"Då de olyckliga den 4 november 1811 fördes ut på Stortorget i Malmö för att få sin dom berättas det, att fångarna var i sådant tillstånd att den på torget församlade allmänheten inte kunde 'nalkas dem närmare än på 50 steg: så stinkande var den lukt de olyckliga förde med sig'."

Av de 135 tilltalade frikändes 14, av de övriga fick många straff av "sharia-modell"

"20 dömdes att mista högra handen, halshuggas och steglas, 43 av dem dömdes till 40 par spö och sex års fästning, enbart till 40 par spö dömdes 31, medan flertalet av de övriga dömdes till kortvariga fästningsstraff på vatten och bröd eller prygel."


Marsoroligheterna 1848

1848 var det år som Kommunistiska Manifestet, skrivet av Marx och Engels, utkom. Det var också ett år av revolter i flera europeiska länder. I Paris genomfördes februarirevolutionen och Andra republiken utropades. I Köpenhamn ledde demonstrationer till en ny grundlag och tvåkammarriksdag.

När oroligheter bröt ut även i Stockholm i mars 1848 var det efter att hantverksmästare och fabrikörer haft ett möte för att protestera mot ett regeringsförslag om sänkta tulltaxor.

I botten fanns även politiska krav om författningsreform med "Allmän Valrätt". Det var en tid då ståndsriksdagen ännu fanns kvar, vilket lämnade både en växande medelklass och en växande arbetarklass utan representation.

De mest radikala demonstranterna krävde även monarkins avskaffande.

Ur "Boken om Sveriges historia":

"Söndagen den 19 mars 1848 var redan den andra dagen av oroligheter i Stockholm. Folkmassor hade kvällen innan dragit runt på gatorna och krossat fönster hos överhetspersoner de ogillade. I närheten av kungliga slottet hade folk samlats under högljudda rop på republik och reform. Oscar I hade personligen mött folket och hört på deras synpunkter."

Särskilt koncentrerades stenkastningen mot det hus där August von Hartmansdorff bodde, hög ämbetsman med ansvar för den statliga censuren. Där lämnades inte många fönsterrutor hela. I glaskrossandet deltog f.ö. även en glasmästare och hans gesäll...

"När oroligheterna fortsatte på söndagskvällen hade Oscars och myndigheternas tålamod tagit slut. Militär kommenderades ut och sköt rakt in bland folket som samlats i de trånga gatorna. Omkring trettio personer dödades under oroligheterna och många fler skadades."

Vad som fått kungen att byta hållning var att även plundring förekommit, av en butik.

Beridna styrkor av polis och militär möttes av stenregn. Av dem som skadades var många soldater. Det var dock inte svårt för dem, när de hade tillstånd att skjuta skarpt, att rensa gatorna. Demonstranterna var ju, utöver sina stenar, obeväpnade.

Herman Lindqvist, i "Ånga och dynamit":

"Stockholm hade inte, i motsats till Paris, något stort proletariat eller någon politiskt medveten arbetarklass. En del av arbetarna ställde ju till och med upp på polisens sida. De organiserade kommunisterna var få, socialisterna i allmänhet fredliga. Liberalerna ville absolut inte skjuta på gatorna. I Stockholm plundrades inga vapenaffärer, som i Paris."

(se även här)


Hungerrevolterna 1855

I mitten av 1850-talet bröt hungerkravaller ut på olika ställen i Sverige, särskilt i Jönköping.

Bakgrunden var spannmålsbrist. Krimkriget hade skurit av den ryska spannmålsexporten, vilket gjorde att priserna steg i Europa. Gyllen tider för svenska spannmålshandlare, som fick bra betalt vid export. Man exporterade alltså så mycket man bara kunde. I Sverige blev resultatet spannmålsbrist och stigande priser.

Det ledde dessutom till brist på basmat som potatis. När brännvinsbrännerier fick brist på spannmål började de nämligen bränna brännvin på potatis.

Herman Lindqvist, i "Ånga och dynamit":

"Fartyg som lastades med spannmål angreps och blockerades på olika sätt. Under hela sommaren och hösten 1855 pågick oroligheterna. Bråken började i Örebro, fortsatte i Norrköping, Malmö, Västervik, Kalmar, Visby och Uppsala och kulminerade i Jönköping i september, där arbetarna misshandlade en spannmålshandlare... ett brännvinsbränneri förstördes totalt. Militären ingrep..."

Närmare 50 arbetare dömdes till sammanlagt nästan 200 års fängelse.

I sak backade dock regeringen: brännvinstillverkning tilläts bara under ett par månader under de följande tre åren.


Sundsvallsstrejken 1879

Strejken i Sundsvalls sågverksdistrikt i maj 1879 är speciell på flera sätt:

• Den var så omfattande - cirka 5.000 arbetare deltog.

• Den skedde innan det i Sverige hade organiserats någon arbetarrörelse, varse sig fackligt eller politiskt.

• Arbetarna visade en påfallande disciplin.

Vad som på denna tid fanns av arbetarorganisering var framförallt frikyrkorörelsen och bildningscirklar.

En webbsida från Umeå Universitet:

"Att alkoholfrågan var ett angeläget problem för engagerade arbetare visade sig bl.a. i att de strejkande under Sundsvallsstrejken krävde att försäljningen av sprit skulle upphöra under strejkens gång och att krogarna skulle stänga."

Orsaken till strejken var fallande priser på trä, med minskade inkomster för företagen. Utan diskussioner sänktes sågverksarbetarnas löner med 10-20%.

Resultat blev en spontant arbetsnedläggelse, som började den 26 maj snart hade spridit sig till hela sågsverksdistriktet..

Både kungen, Oscar II, och hans landshövding i området, Curry Treffenberg, tog ställning mot arbetarna. Trupper kallades in och på Skarpskytterfältet höll Treffenberg ett tal till de 6.000 arbetare som samlats där:

"Mina vänner!

Det finns mellan dessa båda akter oförsonliga motsatser. När så inträffar, gäller det i alla livets förhållanden att bestämma vilken part det är, som skall och bör ge vika; och det är oemotsägligen den som har emot sig Guds lag, Samhällets lag och Sedelagen."

Samtliga dessa lagar stod, enligt landshövdingen, på sågverkspatronernas sida.

"Bedjen då Gud att han upplyser ert förmörkade förstånd och bevekar edra förstockade hjärtan! Leve konungen!"

Då arbetarna inte gav med sig omringades de av soldater. Utanför låg kanonbåtar redo för eldgivning.

Ur boken "Arbetsrätt och klassherravälde", Hultén:

"Sedan samtliga Svartviksarbetare förhörts befalldes 175 av dem att... utrymma sina bostäder. ..Tio arbetar som inte svarat med tillräcklig ödmjukhet häktades omedelbart. Inga arbetare fick under de följande åtta dagarna lämna sina orter.

Förfaringssättet upprepades därefter med Skönviks arbetare..."

"Då det visade sig att förhören drog ut på tiden och arbetarna nu var apatiska av svält och helt fogliga beviljades en stor del av de kvarvarande amnesti. Natten till den 4 juli sökte de arbetare som fösts ihop innanför militärens linje att hålla värmen genom att springa i cirklar. Deras hustrur som kom med mat och varma kläder motades handgripligt bort av soldaterna.

Den 5 juni var så de strejkandes motstånd brutet och arbetet återupptogs" .

Efter en vecka hade således strejken slagits ned.

Därefter började en jakt på ledare. 36 arbetare häktades, men måste senare släppas. Många arbetare avskedades och åtskilliga arbetarfamiljer vräktes från sina bostäder - som tillhörde sågverksföretaget.

Lönerna höjdes dock påtagligt efter en tid, i all tysthet.

Webbsidan från Umeå Universitet:

"Dessa händelser har fått stort symbolvärde. Sundsvallsstrejken 1879 har ofta setts som inledningen till arbetarrörelsens framväxt, och Sundsvallsområdet som dess vagga."


Sandö 1907

Denna konflikt gällde i grunden föreningsrätten. Den började vid Dals sågverk i Ådalen, då ägaren avskedade ett 50-tal arbetare, medlemmar i fackföreningen. Facket svarade med att proklamera strejk. Konflikten spred sig till Kempes sågverk på Sandö. Sågverk

Strejkbrytare anlitades. Det ryktades att de var beväpnade. Några medlemmar från den lokala socialdemokratiska ungdomsklubben beslöt sig för att ingripa, för att driva bort strejkbrytarna från Sandö.

Från webbsidan Sandöpojkarna:

"Det blev en del slagsmål och Albert sköt ett par skott i luften, med den pistol som han för säkerhets skull hade med sig. Länsman Borin, som befann sig på platsen för att utreda tidigare oroligheter, träffades av en träklamp när han försökte lugna angriparna. När angriparna insåg att polisen kommit och förstod att någon skadats blev de rädda. Albert trodde att en polis skjutits och han och bröderna Ståhl flydde från platsen.

De tog sig till Kristiania för vidare skeppning till Amerika men kom aldrig så långt. De greps och ställdes inför rätta i Härnösand, tillsammans med ett fyrtiotal arbetarpojkar ('Sandöpojkarna') som deltagit i eller troddes ha deltagit i kravallerna. Bröderna Ståhl och Albert Sundin, de tre 'Sandömännen', dömdes så småningom till vardera 8 års straffarbete."


Revolutionsåren 1917-18

Under decennier hade arbetarrörelsens och liberalernas kamp för allmän rösträtt pågått i decennier, med begränsade framgångar. Högern vägrade gå med på allmän och lika rösträtt för båda kamrarna.

Med kriget följde allvarlig matbrist i Sverige, många människor svalt. Den sittande statsministern, Hammarskjöld, fick epitetet "Hungerskjöld".

Till detta kom de två ryska revolutionerna 1917 och spartakistupproret i Tyskland 1918. Det gav inspiration och höjde den politiska temperaturen.

När rösträttsfrågan behandlades i riksdagen den 5 juni 1917 pågick demonstrationer på Gustav Adolfs torg. De slogs ned med stor brutalitet av beriden polis.

Ur tidningen Socialdemokraten den 6 juni 1917:

"...satte den beridna polisstyrkan hojtande och skränande av i full karriär mot den tätt packade folkmassan.

En fruktansvärd förvirring uppstod. Mängden kunde ej vika tillbaka lika fort som poliserna stormade fram. Ur det böljande människohavet steg gälla, förtvivlade rop från kvinnor som trampats ned. Polisernas grova ridpiskor och sablar arbetade oavbrutet medan de sista leden av den tillbakavikande massan, vilken i mycket stor utsträckning utgjorde kvinnor och äldre män, hoptals blev nedridna och trampade under hästhovarna. Skadade människor låg spridda över platsen där kosackhorden dragit fram, och på ett ställe hade bildat sig en hög val av vältrande människokroppar."

En upprepning av samma grova polisbrutalitet som rösträttsdemonstrerande arbetare i Stockholm fått erfara 15 år tidigare, i maj 1902.

Det som inträffade i Seskarö vid Haparanda, i maj 1917 vittnar om en revolutionär situation. Den svältande befolkningen hade tvångsinköpt mat efter att deras ransoneringskort tagit slut. När soldater skickades till ön lät sig dessa frivilligt avväpnas. (I slutänden blev åtta arbetare dömda, för uppror.)

I Västervik hade arbetarna en månad tidigare genomfört en lokal generalstrejk och hållit hungerdemonstrationer, med en massiv uppslutning. Man förde fram krav om sänkta livsmedelspriser, skattefrihet för låga inkomster, gratis mark för potatisodling åt arbetarfamiljer, inrättande av soppkök och att mer potatis skulle köpas in att fördelas bland särskilt behövande.

Det som hände i Västervik spred sig till många andra städer: Tranås, Karlstad, Kalmar, Hofors, Borlänge, Linköping och Västerås.


Möllevångskravallerna 1926

Om det vid arbetsmarknadskonflikter där strejkbrytare användes ofta var de strejkande som var aggressiva - det var ju deras levnadsvillkor som hotades - var det vid en konflikt i Malmö 1926 fråga om det omvända. En strejkbrytare inte bara misshandlade, han dödade, en av de strejkande.

Detta gav naturligtvis en extra bitterhet åt konflikten - som blev mycket långvarig.

Från Malmö stads webbsida:

"Den allvarligaste arbetsmarknadskonflikten i Malmö under mellankrigstiden - ja, kanske överhuvudtaget - utbröt i juli 1926 vid A.W. Nilssons barnvagns- och korgmöbelfabrik ..."

"Strejkbrytarna inhystes i fabriksbyggnaden, därutanför samlades de strejkandes sympatisörer för demonstrationer. Natten mellan den 10 och 11 november överföll en av strejkbrytarna en strejkande korgmakare med följd att denne dog efter någon dag. Tragedin väckte oerhörd bestörtning och de tidigare relativt fredliga demonstrationerna övergick i kravaller. Dag efter dag pågick upproret.

Man beräknar att omkring 15.000 människor befann sig i rörelse i kvarteren kring Möllevångstorget. Polisen gjorde massiva insatser och många människor skadades.

Tack vare ett avtal mellan arbetarnas fackliga representanter och polisen lyckades man till slut hejda kravallerna. Polisen tvingades dra sig tillbaka. Den sista manifestationen kom vid den döde korgmakarens begravning då närmare 7.000 arbetare slöt upp under sina fackföreningars fanor.

Vad strejken beträffar avbröts denna först efter två år och fyra månader, de ordinarie arbetarna återanställdes och strejkbrytarna tvingades lämna A.W. Nilsson barnvagns- och korgmöbelfabrik."


Ådalen 1931

Den var en tid av ekonomisk kris, över hela världen. Företagsnedläggelser, avskedande och sänkta löner.

Vid en sulfatfabrik i Kramforsområdet resulterade detta i strejk 1931. Företaget anställde strejkbrytare. Några av dessa utsattes för misshandel från de strejkande. Länsstyrelsen satte in militär, för att "upprätthålla ordningen".

Den 14 maj startade i Frånö ett väldigt demonstrationståg, i riktning mot Lunde, där strejkbrytare fanns förlagda. Kravet gällde att dessa strejkbrytarna skulle skickas iväg.

Då tåg - trots upprepade maningar - inte hejdade sig öppnade militären eld, på order av kapten Mesterton. Uppenbarligen hade man då tappat kontrollen över situationen: det faktum att inte mer än fem personer sköts ihjäl berodde på att en av demonstranterna på sin trumpet fick fram en signal om eld upphör, varpå soldaterna slutade skjuta.

Strejkbrytarna skickades hem, så demonstranterna fick igenom sitt krav.

Detta beslut var uppenbarligen fattat redan före den ödesdigra demonstrationen.

Domar fälldes sedan. Kapten Mesterton och ytterligare två militärer fick några dags arrest som straff. Kommunistledaren Axel Nordström - som f.ö. själv inte deltagit i demonstrationen - dömdes till 2 1/2 års fängelse.


Jan Milld, den 4.2.2007

 

Revolter och kravaller

Dalupproret 1743

Lynchningen av Axel von Fersen 1810

Massakern i Klågerup 1811

Marsoroligheterna 1848

Hungerrevolterna 1855

Sundsvallsstrejken 1879

Sandö 1907

Revolutionsåren 1917-18

Möllevångskravallerna 1926

Ådalen 1931

Begreppen "Inbördeskrig" , "uppror", "revolt", "strejker", "kravaller", "blodbad", "massavrättningar", "mord" och "attentat" vetter mot varandra och går delvis in i varandra. I dessa historietexter sker därför en hel del överlappningar.