Åland har kontinuerligt varit bebott sedan stenåldern. En omfattande invandring har under årens lopp skett till Åland, från framförallt Mälarlandskapen.

Ögruppens historia har senare varit fylld av dramatik.

Under 1600-talet försvann många män genom utskrivningar till krigen. Även de höga skatterna gjorde att åtskilliga bönder tvingades lämna sina gårdar. Under de sista åren av det seklet svalt många ihjäl pga extremt svåra missväxtår.

I början av 1700-talet gick ryssarna skoningslöst fram i Finland och utmed den svenska Östersjökusten. 1714 tvingades alla ålänningar att fly till Sverige! Fram till 1721 låg Åland öde! Befolkningen levde under sju år som flyktingar. De var inhysta på gods och bondgårdar längs Roslagskusten och vid Mälaren.

På 1740-talet var det åter krig mellan Sverige och Ryssland. Åland hemsöktes åter av ryska trupper. Denna gång blev det fred ganska snart, och efter en sommar som flyktingar kunde ålänningarna återvända till sina hem.

1808-09 inträffade så den stora katastrofen. Ryssarna ockuperade åter ögruppen. Visserligen kunde en allmogehär köra ut ryssarna, men strax därpå utbröt svåra epimedier av dysenteri och tyfus. Var tionde ålänning avled.

När ryssarna angrep på nytt valde svenskarna den brända jordens taktik. Sverige förlorade hela Finland, som blev ett ryst storfurstendöme med visst självstyre. Där ingick Åland.

Ur säkerhetssynpunkt var detta ett mardrömsscenario för Sverige, med en fientlig stormakts trupper så nära den egna huvudstaden.

Till detta kom att Ryssland på 1830-talet började uppföra en stor fästning på Åland, Bomarsund. För ortsbefolkningen kom denna att under ett kvartssekel prägla livet. Till de positiva effekterna hörde att den gav arbetstillfällen.

Under Krimkriget intogs Åland av engelska och franska styrkor och 1856 tvingades Ryssland att riva fästningen och demilitarisera Åland. (Något som i och för sig kom att nonchaleras - ryssarna byggde inte mindre än sjutton nya fältbefästningar på ön).

I samband med de två ryska revolutionerna 1917 blev det ny dramatik för Åland. Befolkningen där gav mycket tydligt uttryck för en önskan av att få tillhöra Sverige. Detta kom till uttryck i åtminstone en folkomröstning och genom en namninsamling. Mer än 96% av befolkningen i vuxen ålder undertecknade en begäran om utträde ur Finland!

En begäran som kom att ignoreras!

Under finska inbördeskriget 1918 landsteg svenska trupper på Åland, i en intervention mellan de ryska trupper som fanns stationerade där och de finska styrkor (vita och röda) som kom över isen från Finland. Inom några veckor hade tyska styrkor ockuperat ön, på begäran av den vita regeringen.

Herman Lindqvist, i "Drömmar och verklighet":

"Den 8 januari 1918 marscherade en åländsk delegation upp till Gustaf V i Stockholm och bad att Åland skulle förenas med det gamla moderlandet - fram till 1809 hade ju Sverige och Åland varit samma land. En folkomröstning på Åland visade, att nittiofem procent av befolkningen stödde detta krav. I deras manifest stod det: '...vi öppet tillika frambära öfolkets fasta vilja att ernå landskapets införlivande med Sveriges rike. Därjämte våra vi i djupaste vördnad anhålla det Eders Majestät ville till Sveriges riksdag och folk bringa kännedom om denna ålänningarnas starka åstundan.' Samtidigt skickade ålänningarna särskilda ombud till USA:s president och till Frankrikes, Italien och Storbritanniens regeringar med samma budskap."

"Sympatierna i Sverige, både till höger och vänster, låg på ålänningarnas sida; de flesta svenskar stödde ålänningarnas önskemål om att få ansluta sig till Sverige."

En genomgående princip vid Versaillesfreden var att varje folk skulle få ett eget land - landsgränser skulle följa etniska gränser. Här fanns dessutom en ovanligt tydligt uttalad folkvilja. Det var helt entydigt, vad ålänningarna själva önskade. Saken borde rimligen vara klar!

Men:

Sverige tog upp frågan i Paris 1919. Finland förde då fram tanken om åländskt självstyre, inom ramen för Finland. Stadsfullmäktiges ordförande i Mariehamn, Julius Sundblom, förkastade det förslaget.

Följande dag häktades han och en annan åländsk politiker. De fördes till det finska fastlandet, anklagade för högförräderi.

Lindqvist:

"De åländska frihetskämparna dömdes till tukthus, vilket ledde till hårda protester från svenskt håll. De benådades senare, men nu hade spänningen trappats upp så långt det gick emellan Sverige och Finland. Ett krig om öarna var fullt tänkbart."

Frågan hänsköts till Nationernas Förbund för avgörande.

"Men den mycket tuffa finländska hållningen mot den mjukare svenska gjorde att det var ofarligast för NF att låta Finland få behålla öarna. På det sättet undveks en väpnad konflikt.

Den 24 juni 1921 föll domslutet: Åland tillhörde Finland."

Ett resonemang bakom NF-beslutet var att hänsyn till den svenskspråkiga besluten kring Åbo och andra delar av Finland talade för denna lösning.

Ålänningarna fick en särställning. T ex blev de befriade från värnplikt.

Hjalmar Branting, som ett drygt decennium tidigare stött norrmännens krav på självstyre, menade att det var dålig politik att motsätta sig befolkningens vilja.

"Besviket mumlande fick Sverige acceptera NF:s beslut, men Brantings slutord var att den dag skulle komma då ålänningarnas krav skulle bli hörda och tillfredsställda."


Jan Milld, den 18.2.2007

 

Se vidare:

Unioner med Norge

 

Externa länkar :

Åland

Åland

Redan på vikingatiden var hav något som band samman och förenade, medan berg och oländig terräng åtskilde. Under medeltiden präglades således både det svenska och det danska rikets utsträckning av detta.

Det betydde att Åland, med sin närhet till Stockholm, på ett tidigt stadium var en självklar del av Sverige.

Dessutom är befolkningen på Åland helt svensktalande. Och man uttalade kring 1920 en tydlig önskan om att få tillhöra Sverige.

Ändå tillhör Åland idag Finland.