Redan på vikingatiden var Gotland ett viktigt handelscentrum i norra Europa.

Staden Visby dominerades efterhand av tyskar, som under 1200-talet flyttade in i stort antal. En rivalitet växte efterhand fram mellan Visby och de gotländska bönderna. I samband med detta uppfördes en ringmur runt Visby. År 1288 utbröt ett inbördeskrig, med två drabbningar i Roma.

Den svenske kungen, Magnus Ladulås ingrep då. Vid ett möte i Nyköping dömdes Visbys borgare att betala ett skadestånd till kungen.för sina övergrepp mot bönderna och för att utan kungligt tillstånd ha byggt ringmuren. Inbördeskriget hade därmed resulterat i att den svenska kungens makt över Gotland stärktes.

Ännu på 1300-talet var Visby Nordens rikaste stad.

1361 invaderades Gotland av den danske kungen Valdemar Atterdag, och Visby brandskattades.

1394 erövrades av Gotland av anhängare till Sveriges fördrivne kung, Albrekt av Mecklenburg - de sk. vitaliebröderna. Ön blev därefter bas för sjöröveri, riktat mot Kalmarunionens riken.

1398 ingrep Tyska orden för att stoppa sjöröveriet. Ön förblev erövrad av Tyska orden fram till 1408, då den återlämnades till Danmark, eller Kalmarunionen under drottning Margareta. Det skedde efter betalning av större summa pengar, "Gotlands lösen".

Margaretas efterträdare, Erik av Pommern, anlade 1411 en väldig fästning - Visborg - i sydvästra hörnet av Visby.

Efter att Erik av Pommern 1440 fördrivits som kung slog han sig ner på Gotland - som åter blev bas för sjöröveri, dvs plundring av handelsskepp.

Ståthållare på Gotland under Kristian II var Sören Norrby. Efter att denne kung avsatts i Danmark 1523 började även Norrby ägna sig åt sjöröveri, med Gotland som sin bas.

Gustav Vasa försökte 1524 erövra Gotland, men misslyckades. Efter det nordiska sjuårskriget och freden i Stettin 1570 avstod Sverige även formellt anspråk på Gotland.

Med freden i Brömsebro 1645, efter Torstenssonskriget mot Danmark, blev Gotland åter svenskt. Ön ockperades på nytt av Danmark 1675, men detta varade bara till 1679.

Därefter har Gotland vi två tillfällen haft besök av ryska trupper - 1717 och 1808. Vid det senare tillfället ockuperades ön under en månad.


Jan Milld, den 10.4.2007

 

Se vidare:

Kalmarunionen

Stockholm

Externa länkar :

Gotlands historia

Gotland

Visby är den äldsta staden i Östersjöområdet, grundad år 897. Redan innan Stockholm grundats hade Visby hunnit bli en viktig handelsstad. Under medeltiden var Visby större än Stockholm.

Visby har inte alltid varit en svensk stad. Under en lång period på nästan tre sekler - 1361-1645 - tillhörde Gotland Danmark. Med vissa avbrott, som tiden under Tyska orden 1398-1408.

Först efter 1645 kom Gotland mer definitivt att tillhöra Sverige.

Gotlandskarta från 1600-talet.