Ingermanland är alltså området inne vid Finska viken, med sjön Ladoga i öster och däremellan floden Neva. Grannland i sydost är Estland i nordost Finland.

Området lär ha fått sitt namn för att år 1019 hylla Olof Skötkonungs dotter Ingegärd då hon gift sig med den novgorodske, ryske fursten Jaroslav. Under 1100-talet trängde sedan ryssarna in i landet där de anlade kolonier och underkuvade den inhemska befolkningen. Ingermanland blev en del av republiken Novgorod.

Svenskarna gjorde många försök att erövra området, men misslyckades. Birger Jarl besegras under andra korståget vid Nevafloden av Alexander Nevskij.

Torgils Knutsson hade under Nevakampanjen år 1299 anlagt Landskrona vid floden Nevas utlopp , vilket redan 1301 föll i i novgorodernas händer.

Efter 1617 sökte sig många av områdets invånare över gränsen till Ryssland. De var av grekisk-ortodox tro, och området styrdes nu av lutheraner (för vilka religionen var av stor betydelse, som skulle framgå av påföljande krig i Tyskland). Istället flyttade det in finnar med luthersk tro, från östra Finland.

Vid Nevas mynning, där S:t Petersburg nu ligger tillkom på 1600-talet staden Nyen. Det var först en svensk fästning, "Nyenskans", som vars byggande påbörjades 1611. Staden uppfördes sedan kring denna fästning. Stadsprivilegier gavs 1638.

Ingermanländskan kan sägas vara en variant av finska. Ännu vid ryska revolutionen 1917 beboddes landsbygden kring S:t Petersburg huvudsakligen av finsktalande. Med Stalinterrorn genomdrevs dock omfattande befolkningsomflyttningar.

Idag finns en hel del ingermanlänningar - eller ättlingar till dem - i exil i både Finland och Sverige.


Jan Milld, den 1.6.2007

Ingermanland

Det landområde där Rysslands till storleken andra stad, och en gång huvudstad - S:t Petersburg - ligger, var en gång svenskt område.

Det var så under cirka hundra år. Området heter Ingermanland och har (haft) en egen flagga:

Ingermanland erkändes formellt som svenskt efter freden i Stolbova 1617 . Det erövrades åter av Ryssland kring 1703, avträddes formellt med freden i Prut 1711, därefter bekräftat med freden i Nystad 1721.

Området var strategiskt för båda länderna:

• för stormakten Sverige var det ett led i att försöka göra Östersjön till ett svenskt innanhav

• för Ryssland var det vad Älvsborgsområdet var för Sverige - ett "andningshål" som gav tillgång till havet.