Bidragsmjölkning

Bakgrundx:

Villkoren är sannerligen olika, mellan de villkor under vilka Blågula frågor arbetar och de villkor som gäller för publikationer som Expo och Gringo. Kontrasten kan knappast bli tydligare.

Expo, Gringo, Mana och ytterligare en skog av publikationer eller organisationer kan räkna med allehanda bidrag och subventioner. Det kan vara projektpengar och anslag, medel från Allmänna Arvsfonden och stödannonsering.

I slutändan är det skattebetalarna som i de flesta fall mjölkas.

Välgödda blir de!


Vore dessa grupperingar hänvisade till ideellt arbete, hade de att förlita sig på bara frivilliga bidrag från vanliga medborgare, då skulle dras verksamhet snart säcka ihop!

Se även:

Pengar från himlen


Bidragskunskap

exit Exit

Föreläsare

Gringo

Gringoekonomi

Mana

Staten betalar

Tidskriftsstöd