År 2001, vecka 20

 

Emstedts värld

En av de flyktingadvokater som nu är mest på alerten heter Tryggve Emstedt. Hans namn syns under många debattinlägg eller på nyhetsplats i tidningarna i samband med kampanjer. Påfallande är det moraliserande tonläget i hans argumentering. Det är uppenbart att i Tryggve Emstedts värld finns inga egentliga målkonflikter - resurserna (i Sverige) är obegränsade. När vissa inte vill låta "flyktingar" stanna återstår som förklaring bara ondska. Emstedt tillhör naturligtvis de goda krafterna.

Ett inlägg i SvD den 26/3 -01 om "De utvisningshotade kosovoalbanerna" är betecknande. Rubriken "STOPPA ETT GIGANTISKT ÖVERGREPP" gav anslaget. Migrationsminister Maj Inger Klingvall och verkschef Lena Häll Eriksson angrips för att de anser det "helt rätt att med tvång återsända människor till Kosovo trots att man är så oerhört medvetna om att i Kosovo kan man varken försörja sig eller få en värdig bostad. Än mindre kommer man att kunna erbjuda ordentlig skolgång 1) för barn och ett liv under trygga former.

Regeringen kommer alltså att låta detta flagranta övergrepp mot en folkgrupp få fortgå... Detta skall ske i syfte att spara några ynka miljoner åt staten..." 2)

"Vi måste nu gemensamt försöka samla de 'goda' humanistiska krafterna i samhället för att sätta stopp för detta gigantiska övergrepp och införa en ny norm som innebär att Sverige inte ens skall ha rätt till tvångsvisa 3) avvisningar vare sig till Kosovo, Bosnien eller annat område om vi inte innan dess har förvissat oss om att de asylsökande kommer att bli väl omhändertagna i sitt forna hemland."


Vem ska stå för detta omhändertagande? Varifrån ska alla "värdiga" bostäder komma? Med Emstedts synsätt finns knappast några albaner i Kosovo, som inte har samma rätt att bli omhändertagna. Vilka ska då leverera detta omhändertagande? Är det vi svenskar som ska finnas även i Kosovo och ta ansvar för allas väl?

Emstedt lever i en värld av rättigheter och krav, av höga principer och generösa formuleringar. Vad han missar är att välståndet någonstans ifrån måste komma. Det kommer ur människors arbetsinsatser, ansträngningar och uppoffringar.

Hur bar sig finländarna och tyskarna, polackerna och ryssarna åt efter andra världskriget för att återhämta sig, efter att deras städer lagts i ruiner? Inte övergav de sina länder i avvaktan på andra skulle göra jobbet åt dem!

Vad Tryggve Emstedt predikar är ett ansvarslöshetens evangelium.

Och han gör det inte gratis - godheten har blivit hans födkrok.

 

 

 

 

 

 

 

 


1) "Ordentlig skolgång" - har vi de numera i Sverige? Nej, det har vi ofta inte och en viktig orsak är invandringen. Många av de invandrade eleverna har svårt att följa med, ägnar sig istället åt att sabotera undervisningen för alla i klassen. Även om detta kan ursäktas med "traumatiska upplevelser"osv är det inte desto mindre ett faktum, och ett skäl att minska invandringen.

2) Argumenteringen fortsätter: "...som samtidigt är så väl medveten om att man har så stort behov av arbetskraftsinvandring under de närmsta åren att man måste importera bl.a. läkare från när och fjärran."

Vad förorsakar detta läkarbehov om inte bl.a. just den invandring som Emstedt pläderar för? Efterfrågan på sjukvård är stor från de nyinvandrade!

3) Avvisningar ska alltså ske frivilligt - annars ej alls. Även om man fått nej på begäran om uppehållstillstånd ska man ha rätt att stanna. Då behövs väl alls ingen asylprövning?

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT