Äldreomsorg

Art och Dorothy - båda fyllda 90.

Som ålderspensionärer är de väl omhändertagna genom s.k. "assisted living" i Brevard.

De har dock lyckats lägga undan en hel del pengar under yrkesaktiv tid, och gjort rätt placeringar. Den äldreomsorg som de nu kan ta del av är av ett slag som bara en minoritet av äldre amerikaner har råd med.

Vården bedrivs i privat regi, och kostar dem tillsammans årligen en summa motsvarande ungefär 240.000 kronor. Tydligen bedrivs omsorgsverksamheten mer effektivt än i Sverige, eftersom redan en äldre på särskilt boende i Sverige kostar betydligt mer än så för samhället.

Jan Milld


 

  Startsidan, Jan Millds hemsida