Som synes inträdde fyra av dessa fredsperioder under 1700-talet, en under 1600-talet och en under 1500-talet. Den längsta fredsperioden var under Karl XI.

Ur boken "Tragedin på torget" (Alf Åberg):

"Efter det danska krigets slut var Karl XI beredd att lägga om Sveriges försvarspolitik. Det skulle bli slut på den erövringspolitik som Gustav II Adolf hade inlett och som kostat landet och folket så stora offer. Nu skulle Sverige i stället inrikta sig på att försvara det redan vunna. Bakom yttermurar av fästningar i Finland, Baltikum och Tyskland skule riket inskränka sig till att försvara sina gränser mot inkräktare. Inga överenskommelser med någon stormakt skulle längre tvinga Sverige att sända några trupper ut i Europa. Sverige skulle vara neutralt och föra en fredsbevarande politik."

Möjligen kan tillfogas perioden från valet av Gustav Vasa till svensk kung 1523 till Grevefejden 1534 som ytterligare en fredsperiod på över ett decennium.

Här har räknats endast krig mot andra länder, inte nedkämpande av uppror inom Sverige, som Dackeupproret under Gustav Vasa eller Snapphanestriderna under Karl XI.


1500-talet

Under 1500-talet, efter att Gustav Vasa tillträtt som svensk kung, deltog Sverige i följande krig:

1. Grevefejden 1534-36 mot Lübeck och Kristian II-trogna danskar

2. Stora ryska kriget 1554-57

3. Nordiska sjuårskriget 1563-70 mot Danmark

4. Första polska kriget 1563-68

5. 25-årskriget 1570-95 mot Ryssland

6. Kriget mot Sigismund 1598-99.


1600-talet

Under 1600-talet deltog Sverige i följande krig:

1. Andra polska kriget 1600-29

2. Ingermanländska krig 1610-17 mot Ryssland

3. Kalmarkriget 1611-13 mot Danmark

4. Trettioåriga kriget, 1630-48 i Tyskland

5. Torstenssonska kriget 1643-45 mot Danmark

6. Första Bremiska kriget 1654

7. Karl X Gustavs polska krig 1655-60

8. Karl X Gustavs ryska krig 1656-61

9. Karl X Gustavs första danska krig 1657-58

10. Karl X Gustavs andra danska krig 1658-60

11. Andra Bremiska kriget 1666

12. Karl XI:s krig 1774-79 mot Danmark.


1700-talet

 

1. Stora nordiska kriget 1700-21

2. Hattarnas ryska krig 1741-43

3. Pommerska kriget 1757-62

4. Gustav III:s ryska krig 1788-90


1800-talet

Krig under 1800-talet:

1. Gustav IV Adolf:s krig mot Frankrike 1805-10

2. Finska kriget 1808-09 mot Ryssland

3. Kriget 1808-09 mot Danmark

4. Kriget mot Storbritannien 1810-12

4. Karl Johans krig mot Frankrike 1813-14

5. Kampanjen mot Norge 1814.


Jan Milld, den 27.1.2007

 

 

Fredsperioder

Efter 1814 har ju Sverige haft fred, även om det vara när till krig vid unionsupplösningen 1905 och även när att tyskarna två gånger under andra världskriget skulle att satt invasionsplaner mot Sverige i verket.

Före Gustav Vasas tillträde som svensk kung 1523 rådde, genom Kalmarunionen, en lång period av relativ fred.

Men under perioden 1523 - 1814 var krig ett vanligare tillstånd än fred. Sverige befann sig i krig med Danmark, med Ryssland, med Polen och med tyska konstellationer. Under denna tid hade vi bara sex eller sju fredsperioder som varade i mer än ett decennium.

1500-talet

1600-talet

1700-talet

1800-talet