År 2001, vecka 27

 

En farlig dag?

Finns vi svenskar? Enligt socialdemokraterna blir svaret tydligen "nej!". S-ordförande Göran Persson har med eftertryck deklarerat att "det finns inte vi och dom".

Den 6 juni försäkrade Aftonbladets ledare att det finns "ingen specifik 'svensk' kultur". Det finns bara en massa olika kulturer i Sverige. Ett hävdande att en svensk kultur existerar uppfattar ledarskribenten som att man anser vår kultur överlägsen andras. 1)

I samma stil gick man på i Expressen och andra massmedia. En given gäst i TV-soffan blev en figur som Ali Esbati och ett naturligt tema för en komiker som Percy Nilegård var hur löjliga vi svenskar är i vår fördomsfullhet. På Skansen framträdde olika invandrare med sina specifika kulturer och en självskriven konferencier var Alice Bah 2)

I flera städer hölls också manifestationer om "främlingsfientlighet". 3) Talaren i Stockholm, Mona Sahlin, förklarade att "när vi ser på den svenska flaggan skall vi tänka på demokrati , inte nationalism".

Vår nationaldag tycks vara en dag, då etablissemanget finner det särskilt viktigt att förminska oss svenskar.


Här kan skönjas ett mönster:

Sedan länge har stått klart att inget organiserat motstånd mot det mångkulturella projektet tillåts. Utgångpunkten har därvid varit deklarationen av David Goldman från "Hatewatch", om att ringa in och politiskt neutralisera "extremister". Således svärtar man ned kritiker, misshandlar motståndare, hindrar möten och saboterar valrörelser för alternativa partier.

Åtgärderna riktar sig dock inte bara mot en mindre krets av redan aktiva. Det gäller också att komma åt den vidare kretsen av potentiella anhängare. Det sker genom att i största allmänhet sprida osäkerhet om vilka ord som får användas och vilka åsikter man får ge uttryck för. Övertramp kanske leder till anklagelser om "rasism", anmälan till DO eller förundersökning om "hets mot folkgrupp".

Viktigt blir också att ett motstånd inte kan samlas kring vissa symboler, viss musik eller vissa datum. 4)

Själv har jag aldrig förstått varför Sverigedemokraterna valt att göra just den 30 november, Karl XII:s dödsdag, till något särskilt. Men för etablissemanget var det tydligen viktigt att inte låta SD ha denna dag - varken denna eller någon annan dag.

Så man släppte lös sina "demokratiförsvarare", samtidigt som den 30 november för kvällspressen blev ett återkommande tillfälle att hänga ut unga svenskar 5).

För mig har 1 maj varit en dag att uppmärksamma, men även där har huvudtemat blivit kamp mot "rasismen". Vid samlingen i Humlegården i år var det olika invandrargrupper som dominerade. 6)

Mot denna bakgrund framstår det som konsekvent att de politiskt korrekta lägger beslag även på vår nationaldag.

Men vi svenskar behöver en nationaldag. Precis som det finns palestinier, vietnameser och chilenare, med rätten till ett eget land, så finns det ett svenskt folk och en svensk kultur. 7)


 

 

 

 

 

 

 

1) Det viktiga är att det i ett land finns någon kultur, oavsett vilken, som man har gemensam, att man har spelregler som man är överens om.

2) Alice Bah - som tidigare i TV uttryckt en förhoppning om att gamla fördomsfulla svenskar snart ska dö ut. (Vilket inte hindrar "Vår bostad" att göra Bah till omslagsflicka med rubriken "STORT HJÄRTA - Alice Bah har ett brinnande engagemang för rättvisa")

3) På Sveriges nationaldag kunde väl varit naturligare att manifestera mot svenskfientligheten - den som tar sig uttryck i bl.a. gruppvåldtäkter och gaturån.

4) Men observera: det kan synas paradoxalt, men samtidigt är det viktigt för etablissemanget att motståndet mot invandringspolitiken representeras av udda grupperingar, med vilka "Svensson" inte kan identifiera sig!

5) Straffade såväl som ostraffade

6) Med krav på stöd för grupper i sina hemländer - de borde få ett motblad i handen, med krav på stöd åt förtryckta svenskar.

7) Om den nationaldag ska vara den 6 juni eller om den ska ligga på midsommarafton kan diskuteras. Under alla omständigheter vår nationaldag göras till en helgdag.


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT