A. UTGÅNGSLÄGE

B. OMSTÄLLNING

C. KONKRET

D. BEREDSKAP

E. FÖREBILDER

 

 

 


 

 

"Var realistisk och gör det omöjliga, därför att om vi inte gör det omöjliga, står vi inför det otänkbara."

Murray Bookchin

 

"Gilla läget!"

Utifrån Peak Oil och problemen kring vår framtida energi- och livsmedelsförsörjning påbörjade jag hösten 2011 arbetet med boken "Gilla läget!". Sedan dess har flera bra böcker i ämnet på svenska hunnit utkomma.

Den nisch som detta kan lämna för "Gilla läget!" är att

• vara översiktlig och sammanfattande, kring det mest centrala

• försöka lyfta fram och betona vissa aspekter

• bli konkret och konstruktiv.

Arbetet med "Gilla läget!" tar nu fart:

• I ett första skede blir utmaningen att ge en struktur på materialet - se menyerna till vänster.

• Nästa steg blir att fylla på, ge "kött på benen".

• När detta mognat ska det bli en pdf-fil.

• Som ett eventuellt sista steg kan det hela komma att tryckas upp och ges ut i bokform.

• Innan dess har förhoppningsvis de första filmerna utifrån materialet hunnit framställas, för "Ekovisionen".

Rättvik, den 4 april 2012

Jan Milld

 

Allt stöd till arbetet välkomnas! Hittillsvarande bokinköp i ämnet har ju blivit ganska omfattande.

Postgiro: 80 73 30 - 6.

E-postadress: jan.milld@telia.com